Načrt gospodarjenja z odpadki (NGO) je določen z Uredbo o odpadkih UL RS št. 77/22. Če v vašem podjetju v enem letu nastane več kot 200 kg nevarnih, 150 ton nenevarnih odpadkov ali ste povzročitelj odpadnih olj, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti, ne glede na količino odpadnih olj , morate imeti izdelan načrt gospodarjenja z odpadki.

Nova Uredba, ki je stopila v veljavo 14. junija 2022, določa spremembe vezane na vsebino načrta gospodarjenja z odpadki v primerjavi s prejšnjo zakonodajo. Uredba določa, da morajo podjetja v roku enega leta, tj. do 14. junija 2023, prilagoditi vsebino obstoječega načrta gospodarjenja z odpadki.  Povzročitelji odpadkov morate, poleg okoljskih predpisov, za izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki poznati tudi operativne programe s področja ravnanja z odpadki in slediti novostim pri obdelavi različnih vrst odpadkov.

Kdaj pa je potrebno NGO spremeniti ali dopolniti? V skladu z določbami uredbe, je to potrebno storiti ob vsakokratni odločitvi o spremembi ravnanja z odpadki, kar se nanaša na vrsto ali število nastalih odpadkov, začasno skladiščenje odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov, v skladu z 18. členom navedene Uredbe. Pri Interzero vam glede na svoje dolgoletne mednarodne izkušnje pri ravnanju z odpadki lahko svetujemo ali pomagamo izdelati načrt gospodarjenja z odpadki. Več o storitvi si lahko preberete tukaj.