Paketi Interzero


Svetovanje za upravljanje z odpadki: Za manj skrbi in večji prihranek na področju odpadne embalaže

PAKET ČISTO

Paket je namenjen podjetjem, ki poznajo svoje zakonske obveznosti na področju ravnanja z embalažo, redno sledijo spremembam zakonodaje ter so jih usposobljeni samostojno implementirati v svoje ravnanje.

Ob tem si zagotovijo dodaten mir, da so na potrebne opravke pravočasno opomnjeni ter nekatere tudi prepustijo v izvedbo strokovnjakom.

Zagotovljeno v paketu Čisto:

 • Svetovanje:  1 ura namenskega svetovanja letno o dodatnih obveznostih navedenih v Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, novem zakonu ZVO-2 in novi uredbi SUP
 • Spletna aplikacija: Naročanje prevzemov odpadne embalaže prek spletne aplikacije, kjer je zagotovljen pregled nad količinami in drugimi podatki
 • Obveščanje o rokih: Redno obveščanje o rokih za oddajo obdobnih poročil o odpadni embalaži za družbo Interzero
 • Kontrola: Kontrola prejetih poročil in izdaja morebitnih opozoril o nepravilnostih v izogib nepredvidenim posledicam
 • Oddaja obdobnih poročil: V sodelovanju s stranko, zagotovljena pravilna oddaja obdobnih poročil o količinah embalaže danih na trg, preko spletne aplikacije (zagotovljen pregled nad količinami in drugimi podatki)
 • Letno poročilo o nastalih odpadkih (ARSO)*: Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi morajo v skladu z 29. členom Uredbe o odpadkih oddati izvirni povzročitelji odpadkov; preverimo če ste temu zavezani in če ste, je strošek priprave in oddaje v vašem imenu vključen v paket Čisto.

49 €/ kvartal

PAKET VARNO

Paket je namenjen organizacijam vseh velikosti, ki želijo imeti zanesljivega zunanjega partnerja, s katerim bodo lahko optimizirali sistem ravnanja z odpadno embalažo, urejali vse podrobnosti, ki so vezane na ravnanje z embalažo in tako prihranile čas in denar.

Zagotovljeno v paketu Varno:

 • Svetovanje: Do 2 uri namenskega svetovanja letno o dodatnih obveznostih navedenih v Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, novem zakonu ZVO-2 in novi uredbi SUP.
 • Izpis poročanih poročil: 2x letno pridobite izpis poročanih količin embalaže, ki ste jih dali na trg RS ter izpis količin odpadne embalaže, ki jo je Interzero prevzel na vaših lokacijah – DVORIŠČA.
 • Pomoč pri interpretaciji: Uredba o embalaži in odpadni embalaži in Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, ki se nanaša točno na vašo organizacijo in vašo situacijo. Interzero za vas posreduje tudi vprašanja na pristojne organe in pridobi odgovore.
 • Obveščanje o zakonodajnih spremembah: Vse, kar kakorkoli zadeva ravnanje z odpadno embalažo – Zakon o varstvu okolja, Uredba o odpadkih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, vključno z interpretacijami ključnih sprememb.
 • OKD poročanje (FURS): Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi uporabe embalaže in embaliranega blaga ter posledično nastajanja odpadne embalaže; preverimo če ste temu zavezani in če ste, je strošek priprave in oddaje v vašem imenu vključen v paket Čisto.
 • Razvrščanje odpadnih materialov: Svetovanje o razvrščanju materialov v embalažne skupine.
 • 30% Popust na webinarje in izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki:  Popust na objavljene strokovne webinarje na Interzero Academy in popust za izdelavo Načrta o gospodarjenju z odpadki.
 • Brezplačni najem balirke: 1 mesec je balirka na voljo brezplačno – poskrbite le za prevoz

* Vključeno tudi vse iz paketa Čisto

135 €/ kvartal

PAKET KONKURENČNO

Paket je namenjen strankam, ki se zavedajo, da je natančno izpolnjevanje zakonskih obveznosti priložnost, da podjetje postane interno vitkejše in bolj konkurenčno. Na trgu prepoznano kot vizionarsko,  usmerjeno v prihodnost. Podjetje, ki se zaveda odgovornosti.

Zagotovljeno v paketu Konkurenčno:

 • Svetovanje: V paket vključeno 5 ur. Tudi osebno svetovanje pri oddaji obdobnega poročila o embalaži, ki jo posredujete na trg RS. Vključuje tudi večkratno opozarjanje na roke za oddajo poročil. V primeru inšpekcijskih zahtev se borimo, da ste na varni strani.
 • Letno izobraževanje: 1x letno izobraževanje v vašem podjetju o pravilnem ravnanju z embalažo in odpadno embalažo za zaposlene (do 10 zaposlenih), vključno z gradivom.
 • Predinšpekcijski pregled: 1x letno natančen t.i.»predinšpekcijski pregled« z izdajanjem priporočil o odpravljanju napak in pomanjkljivosti pri ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
 • Audit: Pregled ravnanja z odpadno embalažo (t.i. dvorišče) in vzpostavitev optimalnega in pravilnega procesa ločenega zbiranja in predaje odpadne embalaže.
 • Ravnanje z ostalimi odpadki: Osnovno svetovanje o pravilnem ravnanju z ostalimi odpadki (ločeno zbiranje, pravilna priprava in hramba, pravilna oddaja).

*Vključeno tudi vse iz paketov Čisto in Varno.

270 €/ kvartal

Za vsa vprašanja o ponudbi kontaktirajte našo prodajno ekipo!

info@interzero.si

T +386 1 560 92 02

Kontakt