Rešitve za vse vrste odpadkov

Interzero zagotavlja tudi ravnanje z odpadki, ki niso predmet štirih osnovnih shem - odpadne embalaže, odpadne EE opreme, odpadnih baterij in odpadnih nagrobnih sveč.

Uničenje arhiva, izdelki s pretečenim rokom, gradbeni odpadki so odpadki, pri katerih veljajo posebna pravila ravnanja, kar pomeni, da zbiranje in nadaljnje ravnanje s temi odpadki lahko opravljajo le podjetja z ustreznimi dovoljenji. Interzero sodeluje z razširjeno mrežo izvajalcev, ki imajo vsa potrebna dovoljenja in zagotavlja rešitve za vse vrste odpadkov na različnih lokacijah po Sloveniji.

Nevarni odpadki

Nudimo vam rešitve odvoza, prevzema in ravnanja z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti v večjih podjetjih, ali pa se pojavljajo pri opravljanju posameznih obrtnih dejavnostih, kot so:

 • avtoservisne, avtokleparske delavnice
 • fotografski studio
 • tiskarne
 • mizarske delavnice
 • zdravstvene ustanove

 

Nekaj primerov nevarnih odpadkov: odpadne barve, topila, kisline, emulzije, motorna olja, absorbenti, čistilne krpe, zaščitne obleke, onesnažena embalaža z ostanki nevarnih snovi, odpadna lepila, fotokemikalije, razvijalci barv, premazi, razredčila, infektivni odpadki.

Za vsako vrsto odpadkov vam priskrbimo oznake odpadkaprimerne zabojnike za zbiranje ter poiščemo ugodno ponudbo za ravnanje z odpadkom. Po prevzemu odpadka prejmete evidenčni in tehtalni list. Svetujemo vam tudi pri vzpostavitvi evidence o oddanih odpadkih ter oddaji letnega poročila o nastalih odpadkih v podjetju.

Nevarni odpadki

Nenevarni odpadki

Uničenje arhiva

Uničenje arhiva

Interzero vam zagotavlja varno uničenje vseh vrst arhivske dokumentacije. Kot podjetje se morate zavedati, da uničenje arhivske dokumentacije ni enako prevzemu papirja. Varno uničenje pomeni prevzem in prevoz pod strogo nadzorovanimi pogoji od povzročitelja do lokacije uničenja. Pomembnih dokumentov ne pretresamo, saj se zbirajo v posebnih zaklenjenih zabojnikih, ki so označeni z varnostnimi kodami.

Vsi podatki se uničijo v skladu z ZVOP-1 in DIN 66399, kar vam potrdimo z ustreznim potrdilom o uničenju.

Kosovni in gradbeni odpadki

Interzero nudi rešitve za podjetja in organizacije, ki občasno potrebujejo odvoz kosovnih odpadkov in gradbenega materiala. Med kosovne odpadke spadajo večji kosi posod; leseni, kovinski in plastični predmeti; vzmetnice, preproge, leseno in stavbno pohištvo; kovinski predmeti (pomivalna korita, radiatorji, stojala za prerilo, okovja, nosilci …); oblazinjeno pohištvo (fotelji, dvosedi …); športna oprema (kolesa, smuči, jadralne deske …); sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, kadi, tuš kabine …); ostali kosovni predmeti (vrtna oprema, igrala …). Med gradbene odpadke pa sodijo stari ometi, keramične ploščice, opeka, stari tlaki brez izolacije, prane plošče, inertni material (mešanica zemlje, kamenja, peska, gline).

Interzero zagotavlja individualne rešitve prevzemov kosovnih in gradbenih odpadkov, ki nastajajo ob adaptacijah, obnovah, selitvah in drugih priložnostih ne glede na količino in kraj nastanka. Podjetjem svetujemo, kako pravilno pripraviti – sortirati odpadni material. Odpadke prevzamemo skladno z veljavno zakonodajo in z vsemi ustreznimi dokumenti (tehtalni list, evidenčni list …).

Za obstoječe in potencialne stranke imamo na izbiro 3 različne ponudbe paketov, ki vsebujejo opcije:

 • najem zabojnika za kosovni/gradbeni odpad,
 • organizacijo prevzema in odvoza materiala na deponijo,
 • potrdilo o pravilnem prevzemu odpadka.
Kosovni in gradbeni odpadki
Živila s pretečenim rokom uporabe in biološki odpadki

Živila s pretečenim rokom uporabe in biološki odpadki

Uvoznikom, trgovcem in drugim povzročiteljem bioloških odpadkov nudimo enkratne ali periodične prevzeme odpadkov, ko so:

 • Živila s pretečenim rokom rokom uporabe
 • Biorazgradljivi kuhinjski odpadki
 • Odpadna jedilna olja in maščobe

 

Zagotovimo vam vso potrebno opremo za zbiranje odpadkov, uredimo odvozprevzem ter priskrbimo vso dokumentacijo – evidenčne, tehtalne liste ter ostala potrdila glede na vrsto uničenja. Po posebnem predhodnem dogovoru opravljamo tudi komisijska uničenja odpadkov.

Zakaj izbrati Interzero za partnerja na področju ravnanja z odpadki?

Poskrbimo za vso potrebno opremo za odvoz

Enostavno naročanje odvozov

Priskrbimo vso dokumentacijo - evidenčne, tehtalne liste ter ostala potrdila

Organiziramo odvoz in izdamo potrdila o pravilnem prevzemu odpadkov

Kontakt

info@interzero.si