"Resources saved by recycling" - Recikliranje je ustvarjanje vrednosti

Skupaj z našimi strankami ohranjamo naravne vire Zemlje in aktivno varujemo podnebje. Priznani Fraunhoferjev inštitut za okoljsko, varnostno in energetsko tehnologijo UMSICHT potrjuje pozitivne ekološke učinke.

Naša letna študija “Resources saved by recycling” kaže, da recikliranje bistveno zmanjša obremenitev okolja in pomembno prispeva k zagotavljanju surovin. Veljavni podatki so ključni dejavnik pri ponazarjanju koristi recikliranja in s tem podpirajo krožno preoblikovanje gospodarstva. Zato v sodelovanju s Fraunhofer UMSICHT vsako leto pripravimo celovito oceno življenjskega cikla. Ta omogoča natančno količinsko opredelitev prihrankov virov in emisij toplogrednih plinov.

Iz poročila izhaja, da je Interzero samo leta 2022 v Nemčiji, Avstriji, na Poljskem, v Italiji in Sloveniji prihranil več kot 2,1 milijona ton primarnih surovin z recikliranjem približno 8,7 milijona ton materialov, ki jih je mogoče reciklirati. To je primerljivo s težo 174.267 enodružinskih hiš. Poleg tega je bilo mogoče preprečiti izpuste približno enega milijona ton toplogrednih plinov, kar ustreza povprečnim letnim izpustom CO2 iz več kot 100.000 štiričlanskih gospodinjstev..

Resources saved LP
Dr. Ing. Markus Hiebel

“S to študijo, ki se izvaja že petnajsto leto, so okoljske koristi recikliranja oprijemljive in razumljive. Če pogledamo v prihodnost, bo to vedno bolj pomembno za ozaveščanje o podnebnih ukrepih in trajnostnem ravnanju z odpadki tako poslovne javnosti kot potrošnikov.”

Dr. Ing. Markus Hiebel
Vodja trajnostnega razvoja in upravljanja z viri Fraunhofer-Institut UMSICHT

8.713.378

Leta 2022 je Interzero z recikliranjem 1,2 milijona ton materialov, ki jih je mogoče reciklirati, prihranil več kot 8,7 milijona ton primarnih virov.

978.569

Interzero je z recikliranjem prihranil 1 milijon ton emisij toplogrednih plinov.

2.339.396

Z recikliranjem elektronskih naprav smo prihranili dobra 2 milijona ton primarnih surovin.

721.353

Podjetje je predelalo več kot 700.000 ton papirja, lepenke in kartona ter s tem prihranilo okoli 180.000 ton izpustov toplogrednih plinov.

513.272

Več kot 500.000 ton odpadnega stekla bi lahko reciklirali, s čimer bi zmanjšali uporabo primarnih surovin za več kot 1 milijon ton.

577.353

Podjetje je recikliralo več kot 570.000 ton plastike in s tem ohranilo več kot 2 milijona ton primarnih surovin.

„resources SAVED“- Certifikati za naše stranke in partnerje

Trajnostna prednost v konkurenci: V sodelovanju z Interzero izboljšujete svoj ekološki odtis in krepite vez s strankami. Prikažemo vam količino primarnih surovin in toplogrednih plinov, ki ste jih prihranili v sodelovanju z nami, v vašem individualnem certifikatu “resources SAVED”.

Transparentnost ni le temeljna vrednota za nas, ampak jo zelo cenijo tudi naše stranke in partnerji. Kot dolgoletni partner se podjetje Bag Company zavzema za uspešno sodelovanje. »Interzerov certifikat »resources SAVED« odraža naš prispevek k varstvu podnebja,« pravi Roland Gartner, generalni direktor podjetja Bag Company, specialista in vodilnega na trgu za embalažo na prodajnem mestu, ki proizvaja in dostavlja vso embalažo na podnebno nevtralen način od leta 2017. “Je pomemben del sestavljanke, ki prispeva k uspehu naših podjetniških dejavnosti in je zato bistveni del naše dokumentacije o trajnosti.”

Resources saved by recycling 2023

Zloženka o študiji "resources SAVED by recycling" 2022

Prenesite

Kontakt

info@interzero.si