Nakup in prodaja odpadnih surovin – dobavljamo surovine prihodnosti

Interzero kupuje materiale za recikliranje, jih procesira in oskrbuje industrijo z visokokakovostnimi recikliranimi surovinami za nove izdelke. Na ta način po naših močeh prispevamo k učinkovitemu krožnemu gospodarstvu, ki je en ključnih stebrov pri Interzero.

Strokovnjaki za zaprt materialni cikel: v našem inovativnem procesu recikliranja virov smo izpopolnili sestavljanje rabljene plastike. Iz odpadne embalaže in proizvodnih odpadkov proizvajamo nove, tržno usmerjene reciklirane plastične materiale – na primer v našem obratu za predelavo plastike v Eisenhüttenstadtu.

V našem kompetenčnem centru v Mariboru združujemo tudi raziskovalno-razvojno dejavnost na področju recikliranja plastike.

Interzero kupuje in trži vse frakcije odpada z namenom, da jih pripravi na ponovno uporabo v industriji. Posebno pozornost namenjamo zbiranju in predelovanju odpadne embalaže, predvsem plastike, aluminija in pločevine, dragocene surovine pa pridobivamo tudi iz materialov kot sta papir in karton ter komercialne folije.

Zaprta zanka surovin

Zapiramo zanke

Procyclen
Izdelki iz reciklirane plastike

Zapiramo zanke odpadnih surovin in s tem ščitimo naravne vire ter zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov. Na podlagi strokovnega znanja, dolgoletnih izkušenj in širokih omrežij tokov odpadkov, vam lahko pomagamo pri pridobivanju katerekoli surovine. Skupaj oblikujemo mrežo, ki vam ustreza, iz katere lahko pridobivate reciklirano plastiko ali ostale surovine ki jih potrebujete.

V obratih za recikliranje v Nemčiji je mogoče predelati široko paleto frakcij in poliolefinov v razvrščene reciklate. Kot surovino uporabljamo materiale iz gospodinjskih zbirk reciklatov, predvsem embalažo iz polietilena (PE) in polipropilena (PP). To uporabljamo za izdelavo različnih izdelkov: Granulat Recythen je primeren na primer za proizvodnjo kabelskih bobnov, vrtnega pohištva ter drenažnih in zaščitnih cevi za kable.

Procyclen je večkrat nagrajena, prilagodljiva spojina. Zahvaljujoč posebnim formulacijam ga je mogoče natančno prilagoditi zahtevam kupcev glede pretočnosti, stabilnosti, UV in toplotne odpornosti ali barve. Velja naslednje: Podobno kot nov material na osnovi surove nafte, Procyclen izpolnjuje visoke zahteve glede lastnosti novih izdelkov ali embalaže – in se lahko obdeluje tudi s postopki brizganja ali iztiskanja, kar nas diferencira od konkurence.

 

O primeru uspešne krožne rešitve, ki jo je Interzero skupaj s partnerji oblikoval za znamko Donat, si preberite tukaj.

Ali imate dodatna vprašanja o našem recikliranju plastike? Kontaktirajte naše strokovnjake!

Simon Babič

simon.babic@interzero.si

M +386 30 686 660

Kontakt