Ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami

V podjetju Interzero skrbimo za okolju prijazen in celovit proces ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v Sloveniji. Vzpostavili smo skupno shemo ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, v katero so vključeni zavezanci (proizvajalci in pridobitelji nagrobnih sveč). 
Z vključitvijo v skupno shemo prenesete izvajanje vseh predpisanih obveznosti na podjetje Interzero.

Kdo je zavezanec?

Zavezanec za predpisano ravnanje z ONS je pravna oseba, registrirana na območju RS, ki da letno na trg vsaj eno nagrobno svečo kot:

  • proizvajalec
  • pridobitelj
  • uvoznik

Kakšne so dolžnosti zavezanca? 

  • vodenje evidence sveč, danih na trg RS
  • prenos obveznosti ravnanja z ONS na skupno shemo
  • redno poročanje in poravnava svojih obveznosti do nosilca skupne sheme
  • prijava dejavnosti na FURS
  • redno poročanje in poravnava svojih obveznosti do FURS
Ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami
Ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami

Zakaj izbrati Interzero za partnerja na področju zbiranja odpadkov?

Odvoz polnih zabojnikov

Zbiranje optimalno in zakonsko ustrezno

Predelava zbranih odpadnih nagrobnih sveč

Obveščanje in ozaveščanje končnih uporabnikov o pravilnem ravnanju z ONS

Za vsa vprašanja o ponudbi kontaktirajte našo prodajno ekipo!

info@interzero.si

T +386 1 560 92 02

Kontakt