Pomen oznak na odpadnih produktih

Pomen oznak na embalaži

Oznake na embalaži Mobiusova zanka

Mobiusova zanka se pojavlja v različnih oblikah in pomeni, da se izdelek ali embalažo lahko predela oziroma označuje izdelek, ki je že izdelan iz recikliranih materialov. Vsak krak predstavlja del verige recikliranja: zbiranje, predelava v nov izdelek in nakup izdelka iz reciklata.

Oznake na embalaži Krožnica recikliranja

Simbol s krožnico se uporablja za embalažo, ki je delno ali v celoti izdelana iz recikliranega materiala. Procentni delež je naveden v oznaki.

Oznake na embalaži Puščici

Puščici predstavljata, da je izdelek namenjen večkratni uporabi, kot so na primer povratne steklenice.

Oznake na embalaži Prečrtan smetnjak

Znak označuje, da moramo izdelek odložiti ločeno. Pojavlja se večinoma na električni in elektronski opremi.

Oznake na embalaži Odlaganje

Znak opozarja, da je embalažo potrebno odvreči na primerno mesto.

Oznake na embalaži Oznaka material PP

Mobiusova zanka s številko in kratico označuje določeno vrsto embalažnega materiala. Oznake in kratice so zakonsko določene v Odločbi 97/129/ES.

Oznake na embalaži Okoljska marjetice EU

Evropsko marjetico Evropska Unija podeli proizvodom, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje, pripomorejo h gospodarni rabi energetskih virov in visoki ravni varstva okolja ter zaradi okoljske note pomenijo dodano vrednost za končnega potrošnika. Merila za dodelitev evropske marjetice je določila Evropska komisija v sodelovanju z različnimi interesnimi skupinami.

Made for recycling

Z oznako "Made for Recycling" je lahko označena tista embalaža, ki jo je Interzero z napredno laboratorijsko analizo ocenil kot dobro reciklabilno.

Več o ocenjevanju reciklabilnosti si preberite tukaj.

Check for recycling

Oznaka Check for Recycling pomeni, da je Interzero s svojim programskim orodjem embalažo preveril in jo označil za dobro reciklabilno.

Več o preverjanju reciklabilnosti si preberite tukaj.

Material Okrajšava Oštevilčenje
Polietilen tereftalat PET 1
Polietilen z visoko gostoto HDPE 2
Polivinil klorid PVC 3
Polietilen z nizko gostoto LDPE 4
Polipropilen PP 5
Polistiren PS 6
Valovita lepenka PAP 20
Nevalovita lepenka PAP 21
Papir PAP 22
Jeklo FE 40
Aluminij ALU 41
Les FOR 50
Bombaž TEX 60
Brezbarvno steklo GL 70
Rjavo steklo GL 72
Papir in lepenka/različne kovine C/prevladujoči material 80
Papir in lepenka/plastika C/prevladujoči material 81
Papir in lepenka/aluminij C/prevladujoči material 82
Papir in lepenka/plastika/aluminij C/prevladujoči material 84

Pomen oznak na EE opremi in baterijah

Simbol prečrtanega zabojnika pomeni, da se elektronskih naprav in baterij ne sme odvreči

med mešane komunalne odpadke in da se zbirajo ločeno.

Kontakt

info@interzero.si