MADE FOR RECYCLING:

Je vaša embalaža primerna za recikliranje?

Oblikovanje embalaže, ki jo je mogoče reciklirati, in izogibanje odpadkom, ki jih ni mogoče reciklirati, je naloga, ki je vedno bolj pomembna za trgovce na drobno, vodilne blagovne znamke in proizvajalce embalaže.

 

Ocena embalaže glede na reciklabilnost

Izraz ‘reciklabilnost‘ označuje stopnjo do katere lahko materiale, uporabljene za proizvod nekega produkta, ki mu je potekla življenjska doba, vrnemo v materialni krog in tako zapremo materialno zanko.

V procesu ocene embalaže preverjamo ali bo končni uporabnik (gospodinjstvo) sposoben embalažo pravilno ločiti in umestiti v sistem za recikliranje, kakšne so fizikalne lastnosti embalaže, da jo sistem za sortiranje prepozna in pravilno izloči, ali je zagotovljena lokalna infrastruktura za reciklažo tega materiala.

Izvajamo napredno laboratorijsko merjenje, analizo in okoljsko diagnostiko procesov, ki omogočajo optimizacijo embalaže izdelkov po direktivah EU. S pomočjo ocenjevalne lestvice bomo določili mejne in ciljne vrednosti za reciklabilnost vaših embalažnih materialov.

Podali bomo tudi smernice za izboljšanje ali podelili certifikat za doseženo visoko stopnjo reciklabilnosti vaše embalaže.

 

Ali veste, kako reciklabilna je vaša embalaža?

Interzero je v sodelovanju z nemškim inštitutom Bifa razvil storitev »Made for Recycling« – preverjanje reciklabilnosti embalaže na podlagi splošno sprejetih standardov, ki so jih razvili in potrdili neodvisni mednarodni inštituti. Preverjanje poteka po enostavnem postopku. Interzero vzorce embalaže analizira v svojem Kompetenčnem centru za recikliranje plastičnih materialov in določi, do katere stopnje je embalažo možno reciklirati. Pri tem uporabljamo sistem točkovanja in ocenjevanja na podlagi različnih dejavnikov: velikost embalaže, njena prevodnost, ali jo bo končni uporabnik znal pravilno ločevati, ali v bližini obstaja infrastruktura za reciklažo uporabljenih embalažnih materialov idr. Metoda je plod lastnega razvoja Skupine Interzero. Po končanem postopku ocenjevanja embalaže pripravimo poročilo in podelimo certifikat o rezultatih vzorčenja embalaže. Če stopnja reciklabilnosti embalaže ni zadostna, pripravimo tudi načrt izboljšanja reciklabilnosti.

 

Koraki do certificiranja in znaka kakovosti Made for recycling:

  1. Pošljete 5 vzorcev pakiranja.
  2. Vaša embalaža je testirana in analizirana v Kompetentnem centru za plastiko, Maribor, Slovenija.
  3. Prejmete certifikat in poročilo o možnosti recikliranja, ki vsebuje konkretna in praktična priporočila, če je potrebno nadaljnje ukrepanje.
  4. Optimizirate svojo embalažo.
  5. Ponovimo pregled in analizo vaših izboljšav.
Made for recycling

Oglejte si brezplačni webinar Postopek preverjanja recikabilnosti embalaže z Made for recycling

Oglejte si zdaj

Zakaj izdelki s certifikatom Made for recycling pomagajo spodbujati krožno gospodarstvo?

Visoka možnost recikliranja

Embalažo je mogoče reciklirati daleč nad zakonsko določenim minimalnim standardom.

Pravilno odlaganje odpadkov

Potrošnik jih zna razvrstiti in odvreči.

Učinkovito sortiranje

V sortirnih sistemih so dodeljeni pravemu materialu.

Optimalna uporaba

So dragoceni materiali, ki jih je mogoče ponovno uporabiti v novih izdelkih in embalaži.

Več odgovornosti

Pomembno prispevate k spodbujanju krožnega gospodarstva.

Za vsa vprašanja o ponudbi kontaktirajte našo ekipo!

Matej Marka

Matej Marka

matej.marka@interzero.si

M +386 40 740 045

Kontakt