Trajnometer (Enviromental Sustainability Dashboard) - orodje za nefinančno poročanje ESG

Zaradi novih zakonskih obveznosti za podjetja in vse večjega pomena vprašanj trajnostnega razvoja je nefinančno poročanje o ESG za mnoga podjetja vse večji izziv. Da bi poenostavili postopke zbiranja podatkov ter spremljanja in analiziranja kazalnikov ESG, smo razvili Enviromental Sustainability Dashboard – svetovalno storitev, združeno z orodjem za poročanje ESG.

Poročanje o ESG - je to tudi vaša odgovornost?

Obveznost nefinančnega poročanja o ESG je bila uvedena s CSRD. Zakonodaja je bila sprejeta leta 2022, od leta 2024 pa bodo morala številna podjetja predložiti letna poročila ESG, pripravljena v skladu z evropskimi standardi trajnostnega poročanja, tako imenovanimi ESRS.

Obveznost nefinančnega poročanja o ESG že velja za skoraj 11.600 slovenskih podjetij. V naslednjih letih se bo sistematično širila v skladu s spodnjim časovnim načrtom:

 • Od leta 2024 bodo tako imenovana podjetja v javnem interesu, katerih prihodki presegajo 50 milijonov EUR in ki zaposlujejo min. 500 oseb,
 • Od leta 2025 dalje morajo vsa velika podjetja ali matične družbe velikih skupin, ki izpolnjujejo vsaj dve od naslednjih meril: prihodki min. EUR, več kot 250 zaposlenih, bilančna vsota min. 25 milijonov EUR,
 • od leta 2026 dalje srednje velika in mala podjetja, ki kotirajo na borzi in izpolnjujejo vsaj dve od naslednjih meril: bilančna vsota min. EUR in prihodki min. EUR za mala podjetja ali bilančna vsota min. EUR in prihodki min. EUR za srednje velika podjetja.

Na okoljskem področju bodo poročila ESG med drugim vključevala podatke o emisijah toplogrednih plinov, kako in v kolikšni meri podjetje vpliva na okolje ter stanje izvajanja krožnega gospodarstva.

Priprava na nefinančno poročanje ESG s Trajnometrom

Trajnometer ali Enviromental Sustainability Dashboard je svetovalna storitev, s katero boste svoje podjetje pripravili na obvezno poročanje ESG. Naša rešitev je sestavljena iz svetovanja pri presoji vplivov na okolje glede na potrebe naše stranke in je podprta s spletno platformo.

S Trajnometrom:

 • izračunajte ključne okoljske dejavnike ESG vašega podjetja za nefinančno poročanje,
 • se izognete finančnim kaznim zaradi neizpolnjevanja obveznosti poročanja o ESG in zmanjšate tveganje za ugled svojega podjetja,
 • vnaprej opredelite podatke svojega podjetja, ki vplivajo na oceno ESG na okoljskem področju,
 • pridobite čas za izvajanje ukrepov, ki bodo izboljšali oceno ESG vašega podjetja in okrepili njegov položaj na trgu,
 • zbirate podatke, zajete v poročilu ESG, v pregledni digitalni nadzorni plošči,
 • nenehno spremljate okoljske ključne kazalnike uspešnosti svojega podjetja,
 • o dejavnikih ESG poročate na način, ki ustreza potrebam vlagateljev in nasprotnih strank vašega podjetja,
 • zmanjšate vpliv svojega podjetja na okolje.

Trajnometer - celovito okoljsko svetovanje ESG

Ključni element Trajnometra je svetovanje glede postopka priprave in združevanja podatkov za poročilo ESG. Zaradi številčnosti in stopnje razpršenosti teh podatkov je lahko njihovo samostojno izbiranje in zbiranje zamudno in vodi k dragim napakam.

Interzero nudi popolno podporo pri razumevanju in izvajanju standardov ESG ter svetovanje glede postopka priprave poročila ESG: od izbire obsega podatkov do priprave končnega dokumenta. Da bi izpolnili najvišje standarde poročanja, je storitev Enviromental Sustainability Dashboard sestavljena iz več skrbno načrtovanih faz:

graph environmental sustainability dashboard ESG reporting
 • Analiza konteksta – predhodna študija konteksta in poslovnega okolja podjetja,
 • Zbiranje podatkov – zbiranje in konfiguriranje vhodnih podatkov, podpora pri izbiri okoljskih ključnih kazalnikov uspešnosti,
 • Vnos podatkov– vnos podatkov v orodje in izdelava začetnega poročila v skladu z zahtevami taksonomije EU in CSRD ter z možnostjo upoštevanja drugih mednarodnih standardov poročanja in industrijskih smernic,
 • Ocena ključnih kazalnikov uspešnosti – kartiranje tveganj, kritični pregled uspešnosti in večdimenzionalna analiza dejanskega vpliva podjetja na okolje,
 • Izboljšanje okoljske uspešnosti podjetja – priprava načrta korektivnih ukrepov, določitev kratkoročnih in dolgoročnih ciljev,
 • Podpora v procesu sprememb – dejavnosti svetovanja, sprotno prilagajanje ciljev, okoljsko svetovanje.

Metode za izračun kazalnikov ESG v skladu s CSRD

Kazalniki ESG in trajnostni kazalniki vašega podjetja so izračunani v skladu z uradnimi mednarodnimi standardi:

 • Smernice za trajnostno poročanje (GRI),
 • Toplogredni plini (Protokol GHG),
 • Kumulativno povpraševanje po energiji (CED),
 • Indeks krožnosti (MCI). Podatki bodo posodobljeni v skladu z ustreznim standardom ISO.

Uporabljena metodologija je skladna z zahtevami direktive o trajnostnem poročanju podjetij (CSRD) in standardi trajnostnega poročanja (ESRS).

Poleg tega vključujemo vrsto prilagojenih ključnih kazalnikov uspešnosti (emisije, energija, materiali, odpadki, voda.

graph environmental sustainability dashboard ESG analysis

Nadzorna plošča ESD - digitalno orodje za poročanje o ESG

graph environmental sustainability dashboard ESG reporting KPI

Sestavni del storitve Trajnometer je digitalna platforma, ki vam omogoča spremljanje ključnih kazalnikov uspešnosti, spremljanje dejavnikov ESG in ustvarjanje poročil s študijami nefinančnih podatkov vašega podjetja. Na nadzorni plošči platforme ESD boste našli dinamično objavljene KPI, ki jih lahko prikažete na več ravneh (nivo vodstva, ključni kazalniki, kategorije vpliva, podrobnosti o KPI).

Nadzorna plošča ESD omogoča, da se zaposlenim dodelijo vloge (C-level, vodstvo, trženje, vodje, tehnično osebje) in določijo ravni dostopa do podatkov.

Spremljajte kazalnike ESG in trajnostnega razvoja svojega podjetja

Digitalna nadzorna plošča je sestavljena iz diagramov, grafov in tabel, ki vsebujejo: pomembne okoljske ključne kazalnike uspešnosti, informacije o kategorijah vpliva in podrobne informacije o ključnih kazalnikih uspešnosti.

Podatki, ki so na voljo v orodju, so predstavljeni v jasni grafični obliki, kar olajša analizo in kritični pregled uspešnosti.

Ustvarjanje poročil, ki ustrezajo standardom ESRS

Na nadzorni plošči lahko ustvarjate poročila, vključno z oblikovanjem ključnih kazalnikov uspešnosti:

 • za obdobje po vaši izbiri,
 • na ravni skupine ali države,
 • v formatu .pdf ali .xls.

Obseg poročila lahko poljubno prilagodite, npr. tako, da izključite določene dele poročila za notranjo uporabo ali pripravite celotno poročilo ESG za objavo.

Izboljšajte svoje poslovanje s storitvijo Trajnometer podjetja Interzero

S storitvijo Enviromental Sustainability Dashboard boste začeli sprejemati informirane odločitve, osredotočene na trajnost vašega podjetja, in se naučili, kako učinkovito upravljati okoljska vprašanja. Interzerovi strokovnjaki vas bodo spremljali v procesu sprememb in vam olajšali izvajanje ukrepov za izboljšanje ocene ESG vašega podjetja.

Kaj boste pridobili z izbiro Trajnometra?

 • Ustvarili boste prihranke z izvajanjem krožnih rešitev, učinkovitejšo rabo energije in drugih virov.
 • S širjenjem portfelja trajnostnih storitev in izdelkov boste pridobili nove stranke,
 • Z novimi poslovnimi partnerji boste sodelovali z izpolnjevanjem meril ESG.
 • Povečali boste ugled in vrednost blagovne znamke.
 • Vplivali boste na ugled podjetja kot dobrega delodajalca, kar vam bo olajšalo privabljanje in ohranjanje zaposlenih.
 • Svojemu podjetju boste zagotovili boljši dostop do zunanjega financiranja in možnost pridobitve ugodnejših pogojev (npr. nižjih stroškov) za posojila ali kredite.
 • Izboljšali boste odnose z vlagatelji.

Zakaj Interzero?

Smo eden vodilnih ponudnikov celovitih okoljskih storitev. Že več kot 30 let pomagamo podjetnikom pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti, sprejemanju naslednjih odgovornih ukrepov na področju varstva okolja in razvoju njihovega poslovanja. Svetujemo, izvajamo okoljske presoje, prevzemamo obveznosti poročanja in pripravljamo okoljsko dokumentacijo.

Naša največja prednost je usposobljena ekipa izkušenih strokovnjakov, ki delujejo na področjih emisij v zrak, ravnanja z vodo in odpadnimi vodami, ravnanja z odpadki in embalaže. Od uvedbe koncepta ESG se osredotočamo na merila okoljske trajnosti podjetja in zagotavljamo rešitve, ki izboljšujejo kazalnike ESG na tem področju in pozitivno vplivajo na splošno oceno ESG podjetja.

Imamo bogate izkušnje z ocenjevanjem vpliva podjetja na okolje z uporabo mednarodne standardizirane metodologije. V okviru našega svetovanja strankam pomagamo pri načrtovanju in izvajanju trajnostnih dejavnosti ter jim zagotavljamo inovativna digitalna orodja, ki avtomatizirajo vrsto procesov in zmanjšujejo tveganje napak.

V bližnji prihodnosti se  bodo naše svetovalne dejavnosti razširile na komponente “S” (in “G”), kar bo omogočilo učinkovito pripravo celovitih poročil ESG.

Obveznost nefinančnega poročanja o ESG v praksi - najpogostejša vprašanja

Je nefinančno poročanje nova obveznost za vaše podjetje? Poiščite odgovore na najpogostejša vprašanja o ESG v Sloveniji.

ESG (Enviromental, Social, Governance) je sklop kazalnikov, ki se nanašajo na okoljsko in družbeno odgovornost podjetja ter vprašanja upravljanja podjetja. So osnova za bonitetne ocene in nefinančne ocene podjetij, držav in drugih organizacij (npr. nevladnih organizacij).

Posamezni kazalniki ESG in splošna ocena ESG podjetja omogočajo preverjanje, ali je organizacija zavezana trajnosti, izvaja družbeno odgovorne poslovne prakse in prinaša koristi (predvsem nefinančne) vsem svojim deležnikom. Analiza strategije in poročil ESG podjetja je pomemben element pri ocenjevanju tveganj podjetja, ki ga med drugim izvajajo vlagatelji v postopkih združevanja in prevzemov ter vse pogosteje tudi potencialne nasprotne stranke podjetja.

Poročilo ESG je letno nefinančno poročilo, ki vsebuje informacije o dejavnostih podjetja na treh področjih: okoljskem, socialnem in korporativnem upravljanju ter o rezultatih izvedenih dejavnosti. Ustrezno oblikovano poročilo ESG mora temeljiti na smernicah iz številnih pravnih aktov (nacionalnih, evropskih in mednarodnih) ter organizacijskih aktov, ki med drugim vključujejo

 • Zakon o računovodstvu, s katerim se izvaja Direktiva o razkritju nefinančnih informacij,
 • Direktiva o nefinančnih razkritjih (NFRD/CSRD),
 • Uredba o trajnostnem razkritju finančnih storitev (SFDR)
 • Uredba EU o taksonomiji,

priporočila projektne skupine za finančna razkritja, povezana s podnebjem (TCFD).

Obveznost poročanja o ESG je začela veljati 1. januarja 2024. Od tega datuma mora več kot 11.600 slovenskih podjetij predložiti obvezna letna nefinančna poročila. V naslednjih letih se bo obveznost poročanja o ESG razširila še na večje in manjše subjekte, ki poslujejo v EU.

Od leta 2024 dalje se je obveznost nefinančnega poročanja o ESG razširila na velika podjetja, tako imenovane subjekte javnega interesa ali matične družbe velikih skupin z več kot 500 zaposlenimi, ki izpolnjujejo eno od naslednjih meril: neto promet več kot 40 milijonov EUR in/ali skupna sredstva več kot 20 milijonov EUR.

V naslednjih letih se bo obveznost nefinančnega poročanja razširila tudi na manjše subjekte:

 • od leta 2025 naprej veliki subjekti ali matične družbe velikih skupin, ki izpolnjujejo dve od naslednjih meril: več kot 250 zaposlenih, neto promet več kot 50 milijonov EUR, bilančna vsota več kot 25 milijonov EUR,
 • od leta 2026 mala in srednje velika podjetja, ki kotirajo na borzi EU in izpolnjujejo dve od naslednjih meril:
  • za srednje velika podjetja: več kot 10 zaposlenih, čisti promet več kot 50 milijonov EUR, skupna sredstva več kot 25 milijonov EUR,
  • za mala podjetja: več kot 10 zaposlenih, neto promet več kot 10 milijonov EUR, skupna sredstva več kot 5 milijonov EUR (odloženo do leta 2028),
 • od leta 2028 za nekatere subjekte zunaj EU, katerih neto promet v EU presega 150 milijonov EUR in ki imajo podružnico v EU z neto prometom, ki presega 40 milijonov EUR, ali hčerinsko družbo v EU, za katero velja CSRD.

Kazalnike ESG (imenovane tudi dejavniki ESG) lahko razdelimo na tri glavna področja: okoljsko, družbeno in korporativno upravljanje.

Primeri okoljskih dejavnikov ESG vključujejo:

 • blažitev podnebnih sprememb,
 • prilagajanje podnebnim spremembam,
 • varstvo in trajnostna raba celinskih in morskih voda,
 • prehod na krožno gospodarstvo,
 • preprečevanje in nadzor onesnaževanja,
 • varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti.

Primeri socialnih dejavnikov ESG vključujejo:

 • delovni pogoji,
 • zdravje in varnost pri delu,
 • Vključevanje in raznolikost na delovnem mestu,
 • možnosti za razvoj in usposabljanje,
 • raven spoštovanja človekovih pravic,
 • odnose s skupnostjo,
 • vpliv podjetja/znamke na potrošnike in končne uporabnike.

Primeri dejavnikov ESG, povezanih z upravljanjem podjetij, vključujejo:

 • korporativno kulturo in odgovorno poslovanje,
 • uporaba/delovanje korupcije in podkupovanja,
 • politični vpliv podjetja in dejavnosti lobiranja,
 • odnose z dobavitelji in poslovnimi partnerji,
 • zasebnost in varnost podatkov.

Za vsa vprašanja o ponudbi kontaktirajte našo ekipo!

Matej Marka

Matej Marka

matej.marka@interzero.si

M +386 40 740 045

Kontakt