Predinšpekcijski pregledi

Družba Interzero podjetjem omogoča celovit strokovni pregled ravnanja z embalažo, dano na trg in odpadno embalažo.

Preverite ali izpolnjujete vse zakonodajne obveznosti

Skupaj z vami se dogovorimo za termin obiska, kjer preverimo:

  • pogodbeno dokumentacijo,
  • evidence,
  • načrt gospodarjenja z odpadki,
  • poročila,
  • zakonsko določene izjave o skladnosti embalaže ter vključitvi v skupno shemo.

 

V kolikor ste tudi končni uporabnik (na dvorišču zbirate odpadno nekomunalno embalažo), vam pregledamo tudi stanje ločenega zbiranja, evidenc oddane odpadne embalaže, in evidenčne liste.

Tovrstni predinšpekcijski pregledi predstavljajo predpripravo na inšpekcijski pregled in so v podjetjih dobro sprejeti, saj z njimi dobite dodatno potrditev, da delate prav oz. popravite morebitne pomanjkljivosti.

Vabimo vas k ogledu webinarja, kjer v 60 minutnem izobraževanju nekdanja okoljska inšpektorica ga. Poljanec Perič razloži vse od poteka inšpekcijskega nadzora do izpolnjevanja obveznosti, ki jih je naložil inšpektor.

OGLEJTE SI NAŠ WEBINAR: PRIPRAVA NA OBISK OKOLJSKEGA INŠPEKTORJA

Kontakt

info@interzero.si