Rešitev Interzero za podjetja vseh velikosti, ki jih zanima razvoj trajnostne embalaže, ki jo je mogoče reciklirati.

Modul 1: Ocena trenutnega stanja

Ocena trenutnega stanja

 • Oblikovanje specifikacijskega lista
 • Specifikacija trenutne embalaže
 • Določitev trenutne možnosti recikliranja in po potrebi ocena življenjskega cikla
 • Postopek pakiranja

Raziskave

 • Iskanje alternativnih materialov
 • Identifikacija možnih dobaviteljev
 • Predstavitev predlogov

Oblikovanje embalaže

 • Ustvarjanje novih konceptov embalaže
 • Pregled možnosti recikliranja in ocene življenjskega cikla za nove koncepte
 • Primerjava možnosti recikliranja in ocene življenjskega cikla

Ustvarjanje rešitev

 • Predstavitev rezultatov
 • Nadaljnji postopek

Modul 2: Podrobna analiza

Analiza zahtev za izdelek

 • Kakšne so zahteve izdelka za embalažo?
 • Na kaj je treba biti pozoren?

Prva ocena strojev

 • Kateri stroji se uporabljajo?
 • Koliko različnih strojev za isti izdelek?

Modul 3: Oblikovanje rešitev

Preoblikovanje in izboljšanje embalaže

 • usklajevanje z dobavitelji embalaže
 • predstavitev novih možnosti za embalažo
 • določitev in usklajevanje terminov vzorčenja

Predhodna analiza

 • Spremljanje prvih preizkusov na stroju stranke

Modul 4: Ocena vpliva

Ocena možnosti recikliranja embalaže

 • Pregled možnosti recikliranja sedanje embalaže in novih vzorcev.

Pregled/ocena življenjskega cikla

 • Izračun vpliva embalaže na okolje
 • s pregledom LCA ali z izračunom celotnega LCA

Modul 5: Certificiranje

Potrdilo o možnosti recikliranja

 • Certificiranje s strani zunanjega partnerja podjetja Interzero
 • Certifikat Made for Recycling

Certificiranje LCA 

 • Certificiranje s strani zunanjega partnerja podjetja Interzero
 • Certificiranje samo s strani Interzero IT

FAQ

Made 4 Circle je rešitev Interzero za podjetja vseh velikosti, ki jih zanima razvoj trajnostne embalaže, ki jo je mogoče reciklirati.

Cilj podjetja Made 4 Circle je pomagati strankam pri prepoznavanju njihovih izzivov na področju embalaže in jim ponuditi ustrezno rešitev.

Razdeljen je na 4 glavne korake:

 1. Predhodna analiza
 2. Ocena trenutnega stanja
 3. Podrobna analiza
 4. Ocena vpliva

Made 4 Circle je strateško orodje, ki vašemu podjetju pomaga pri sprejemanju pravilnih odločitev za ekološko oblikovanje embalaže / inovacije.

Prilagodljivo, ciljno usmerjeno in modularno zasnovano orodje Made 4 Circle z natančno in prilagojeno analizo rešuje številne izzive za izboljšanje možnosti recikliranja embalaže.

Družba Interzero z več kot 30 leti izkušenj v industriji deluje na področju recikliranja embalaže in svetovalnih rešitev za podjetja vseh velikosti na mednarodni ravni.

Da bi ostali konkurenčni in trajnostni. Embalaža, ki jo je mogoče reciklirati, je bistveni del trajnostne strategije podjetij in vse pomembnejši element pri nakupnih odločitvah.

Poleg tega postaja zakonodaja za doseganje trajnostnih ciljev, kot sta zmanjšanje količine odpadkov in ohranjanje virov, vse strožja.

Z najnovejšim predlogom o embalaži in odpadni embalaži želi Evropska komisija do leta 2030 doseči, da bo vsa embalaža primerna za ponovno uporabo ali recikliranje na ekonomsko upravičen način, ter omejiti količino embalaže, odvečne embalaže in s tem odpadne embalaže.

Made 4 Circle je rešitev, ki jo je Interzero razvil v podporo razvoju embalaže, ki jo je mogoče reciklirati v skladu z evropskimi predpisi.

V podjetju Made 4 Circle analiziramo vašo embalažo in zberemo vse povezane informacije.

Interzerove industrijske izkušnje nam omogočajo dostop do najboljših in najbolj inovativnih rešitev na področju embalaže.

Dolžina obdobja je odvisna od več dejavnikov, kot so:

 • Poslovne potrebe
 • Izzivi podjetja
 • Obseg projekta
 • Potrebne prilagoditve

Po prvem srečanju lahko Interzero ob pravem času določi in razvije najboljšo rešitev za doseganje vaših ciljev.

Za dodatne informacije se obrnite na naše Ekipo strokovnjakov 

Ne, vaši rezultati bodo pomagali strokovnjakom projekta Made 4 Circle pri njihovi nadaljnji analizi.

Made 4 Circle je Interzerova krožna rešitev, namenjena podjetjem vseh velikosti, ki jih zanima razvoj trajnostne embalaže, ki jo je mogoče reciklirati.

Da bi ostali konkurenčni. Vedno več potrošnikov/kupcev sprejema okolju prijazne nakupne odločitve.

Da bi prihranili stroške. Za prihodnje sistemske dajatve za ekološko modulacijo na podlagi embalažnih materialov, ki jih je mogoče reciklirati.

Da bi se prilagodili. Zakonske zahteve glede embalaže postajajo vse bolj prepričljive, saj je v ospredju vse večji poudarek na možnosti recikliranja.

Zeleno komuniciranje. Vaš ugled na trgu se izboljša.

Made 4 Circle je prilagojena rešitev, ki temelji na individualnih potrebah in pričakovanjih.

Po prvem srečanju lahko Interzero poišče najboljšo rešitev za doseganje vaših ciljev po pravih cenah.

Za dodatne informacije se obrnite na naše Ekipa strokovnjakov 

Pišite na

Matej Marka

Vaša kontaktna oseba:

Matej Marka