Ravnanje s SUP proizvodi

Oktobra 2022 je v veljavo stopila SUP Uredba oz. Direktiva (EU) 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki proizvajalcem plastičnih proizvodov za enkratno uporabo nalaga obveznosti z namenom zmanjšanja vplivov te embalaže na okolje.

Primarni namen SUP Uredbe je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter njihova smotrna zasnova in raba. Uredba prav tako zavezuje proizvajalce k ozaveščanju potrošnikov o uporabi alternativnih proizvodov in vplivih smetenja s SUP proizvodov na okolje. Ozaveščanje morajo zavezanci izvajati vsaj enkrat letno na primer z ustreznimi oglaševalskimi akcijami ipd.

Pri Interzero vam kot nosilec skupnega načrta za ravnanje s SUP proizvodi omogočamo urejanje vseh zakonskih obveznosti, ki jih določa SUP Uredba. S sklenitvijo pogodbe z nami, bomo v vašem imenu lahko izpolnili obveznosti v okviru proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO).

KDO SO ZAVEZANCI?

 • EMBALERJI,

 • UVOZNIKI,

 • PROIZVAJALCI,

 • PRIDOBITELJI,

ki na trg Republike Slovenije kot prvi dajejo “SUP” proizvode.

SUP zavezanci
SUP proizvodi

KATERE PROIZVODE UREDBA ZAJEMA?

SUP (Single Use Plastic) proizvodi so delno ali v celoti izdelani iz plastike, namenjeni enkratni uporabi in na trg postavljeni v obliki embalaže ali kot proizvod.

 • posode za živila za hrano za takojšnjo uživanje,
 • zavitke in ovoje za živila,
 • vsebnike za pijačo s prostornino do 3 litrov (vklj. s pokrovčki in zamaški),
 • lončke za pijačo (vklj. s pokrovčki in zamaški),
 • lahke plastične nosilne vrečke,
 • vlažilne robčke,
 • balone,
 • tobačne izdelke s filtri in filtre za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki,
 • ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko.

Primarni cilj SUP Uredbe je zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje.

Glavni ukrepi na osnovi katerih želi SUP Uredba doseči cilj:

 • zmanjšanje porabe SUP proizvodov
 • zahteve pri oblikovanju SUP proizvodov
 • poročanje o nastalih odpadkih iz SUP proizvodov, ki bo zagotovilo boljšo sledljivost
 • ozaveščanje potrošnikov in podjetij
 • prevzem sorazmerne finančne odgovornosti za smetenje (kot posledica dajanja SUP proizvodov na trg)
Cilji SUP Uredbe

Kakšne obveznosti imate zavezanci po SUP Uredbi?

Proizvajalec, ki daje na trg Republike Slovenije plastične proizvode za enkratno uporabo iz SUP uredbe, ima naslednje obveznosti:

Izpolnite spodnji kontaktni obrazec in hitro ter zanesljivo sklenite pogodbo z nami

Če se želite dodatno izobraziti v zvezi SUP Uredbo in kako se nanjo prilagoditi, si oglejte webinar, ki smo ga za vas pripravili na Interzero Akademiji ali pa si preberite uredbo, ki jo najdete tukaj.

OGLED WEBINARJA

Zakaj izbrati Interzero za partnerja na področju zbiranja odpadkov?

Obveščanje in ozaveščanje končnih uporabnikov o pravilnem ravnanju z odpadki

Predelava zbrane odpadne embalaže

Optimalno in zakonsko ustrezno zbiranje

Označevanje zbirnih mest trgovcev

Odvoz polnih zabojnikov

Niste prepričani ali vaš izdelek spada v SUP Uredbo?

Kontaktirajte nas in skupaj bomo preverili ter vam svetovali kako naprej.

Kontakt

info@interzero.si