Naše poslanstvo

Smo vodilno podjetje na področju krožnega gospodarstva, ki resnično prispeva k dobrobiti celotne družbe z digitalno podprtim, evropsko primerljivim ter uporabniku prijaznim upravljanjem odpadkov.

Naša vizija: Svet brez odpadkov

Ustvariti svet brez odpadkov – čisto vsak odpadek vidimo kot surovino. Če to surovino pametno ponovno uporabimo ali predelamo, zmanjšujemo količino novo ustvarjenih odpadkov.

Naše vrednote

Delujemo v skladu z našimi vrednotami spoštovanja, povezanosti in odgovornosti (“smo eno”).

Srečati drug drugega s SPOŠTOVANJEM.

Srečujemo se z radovednostjo in zanimanjem ter priznavamo svoje razlike. Pri srečanju pazimo na manire in ton ter domnevamo dober namen. Priznavamo in cenimo rezultate dela in uspešnost (drugih).

Ohranjati IZMENJAVO drug z drugim

Aktivno se povezujemo in si vzamemo čas za osebni stik. V interakciji je pomembno, da poslušamo in postavljamo vprašanja. Skrbimo, da se znanje in informacije prenašajo in pridobivajo ciljno, pravočasno in k prejemniku usmerjeno. Odprti smo za spremembe, dajemo impulze in razvijamo ideje.

Skupaj prevzemamo ODGOVORNOST

Držimo se dogovorov in zavez ter uresničujemo našo opredeljeno vlogo. Gremo v skupno usmeritev in aktivno oblikujemo prihodnost s predanostjo in zavedanjem rešitev. Pri aktivni podpori in skrbi ravnamo previdno z lastnimi in tujimi viri.

Vrednote spoštovanja, izmenjave in odgovornosti so enakovredni okvir in pomoč našemu sodelovanju. Obnašanje sodelavcev in vodij postane bolj predvidljivo. Vsak lahko prispeva k izboljšanju skupnega sobivanja.

Delujemo trajnostno in smo zavezani k delovanju, ki je skladno z zakonodajo in regulativo. Spoštujemo vse naše obveznosti in stremimo k izboljševanju sistemov vodenja.

Preberite, kako udejanjamo naše vrednote

no waste of ideas

no waste of resources

zero waste solutions

Oval-bg-04

Uspešni procesi preoblikovanja uspevajo z inovacijami. Preizkušamo vsako idejo, ki nas približa zaprtim ciklom – tudi ob nevarnosti neuspeha. To je edini način za ustvarjanje prelomnih sprememb, ki jih potrebuje naš linearni ekonomski sistem.

Naše stranke podpiramo pri profesionalizaciji njihovih trajnostnih praks in vključitvi trajnosti v njihove procese poročanja. Da bi to dosegli, v celoti izkoriščamo potencial digitalizacije naših storitev.

Za podaljševanje življenjske dobe izdelkov odpiramo nove trge in širimo za to razvite poslovne modele na način, da z njimi dosegamo letno rast prodaje.

Da bi industriji in trgovini omogočili učinkovitejšo uporabo virov kot doslej, skupaj z našimi strankami razvijamo nove pristope načrtovanja za recikliranje.

Z našega vidika je trajnostna le tista raba virov, ki ne dopušča nobenih odpadkov. Zato vsak dan iščemo nove načine za zapiranje ciklov.

Da bi planet dolgoročno rešili plastičnih odpadkov, vsako leto razvijemo nove rešitve za recikliranje plastike. Povečujemo tudi kakovost in količine sekundarnih surovin, ki jih proizvajamo iz plastičnih odpadkov in jih ponujamo industriji v nadaljnjo predelavo.

Da bi omejili globalno segrevanje pod 2 stopinji, je treba globalno porabo virov ločiti od gospodarske rasti. V ta namen zapiramo nove materialne in logistične cikle, s katerimi želimo vsako leto prihraniti vsaj 5 milijonov ton surovin in 800.000 ton CO2.

Da bi znatno zmanjšali vpliv odpadkov na okolje na prebivalca, zlasti v mestih, smo v celoti zavezani k izogibanju odpadkov in občutnemu povečanju stopnje recikliranja materiala.

Naši zaposleni in njihove veščine so jedro naše usposobljenosti kot ponudnika okoljskih storitev. Da bodo vsak dan optimalno delovali za naše stranke, je potrebna dosledna zavezanost njihovemu zdravju, motivacija in nadaljnji razvoj.

Želimo spodbujati telesno in duševno zdravje naših zaposlenih ter zmanjšati naše stopnje bolezni, nesreč in fluktuacije pod povprečje v industriji. Za to ustvarjamo varno, vrednostno usmerjeno, inovativno in razvojno spodbudno delovno okolje.

Želimo, da polno in učinkovito sodelovanje vseh – ne glede na starost, spol, poreklo, vero ali socialni status – postane resničnost na vseh ravneh odločanja. Zato zagotavljamo čim večjo enakost možnosti vseh (potencialnih) zaposlenih v našem podjetju.

Razvoj celovitega krožnega gospodarstva zahteva, da izkušnje in znanje delimo – ne samo s svojimi strankami, temveč na vseh področjih gospodarstva in družbe. Le tako lahko ustrezno prenesemo ekološke in ekonomske prednosti učinkovitega upravljanja z recikliranjem.

Svojo nalogo vidimo v spodbujanju trajnostnega načina življenja in potrošniških navad. Kot posrednik zagotavljamo, da se znanje o krožnem gospodarstvu gradi v izobraževanju, politiki, gospodarstvu in družbi.

Želimo razviti medpanožne pristope in standarde za rešitve krožnega gospodarstva in jih razširiti (mednarodno). Da bi to dosegli, tesno sodelujemo z našimi partnerji, deležniki, dobavitelji in strankami.

Hkrati ustvarjamo svobodo za sodelovanje naših zaposlenih v ustreznih pobudah za razvoj rešitev krožnega gospodarstva.

Zapri

no waste of talent

no waste of knowledge

Sorodne strani

O nas

Izvedite več o nas in zgodovini Interzero v dejstvih in številkah

Več informacij

Študije in certifikati

Skupaj s Fraunhofer inštitutom za okoljsko, varnostno in energetsko tehnologijo UMSICHT v rednih študijah utemeljujemo pozitivne ekološke učinke naše dejavnosti na okolje.

Preberite kako

Kontakt

info@interzero.si