Pomoč pri vodenju evidenc

Družba Interzero vam nudi asistenco pri vzpostavitvi sistema vodenja evidence produktov, ki jih kot zavezanec dajete na trg.

Ker polno zajemanje pri velikem številu različnih izdelkov pripelje do nesorazmernega obsega dela in stroškov, smo v sodelovanju z družbo Interzero v Avstriji izoblikovali metodo naključnih vzorcev, ki podjetjem omogoča poenostavljen izračun mase embalaže dane na trg. Omenjena metoda je bila v Avstriji s soglasjem potrjena s strani pristojnega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in okolje.

Z metodo naključnih vzorcev se na podlagi določenega števila in razporeda naključnih vzorcev glede na obdobje pregleda (letno ali kvartalno) oceni celotna v promet dana embalaža. Metoda naključnih vzorcev ne opredeljuje natančnih količin odpadne embalaže dane na trg RS, saj gre za statistično metodo. Metodo naključnih vzorcev opravi družba Interzero.

Nudimo vam tudi izvajanje celotne dejavnosti, vezane na odpadne produkte in vas s tem razbremenimo dela, ki ni vezano na poslovanje vašega podjetja (Zunanje vodenje dejavnosti).

Evidence odpadkov

Več o vodenju evidenc in ostale pomembne informacije o odpadkih v vašem podjetju si oglejte v našem webinarju Odpadki v podjetju

POVEZAVA DO WEBINARJA

Kontakt

info@interzero.si