V skladu s predlagano uredbo o energijskem označevanju morajo pametni telefoni in tablični računalniki, ki vstopajo na trg EU, vsebovati informacije o svoji energijski učinkovitosti, življenjski dobi baterije, odpornosti na prah in vodo ter odpornosti na nenamerne padce. Novost je zahteva, da morajo imeti izdelki, ki vstopajo na trg EU, oceno popravljivosti, kar potrošnikom v EU pomaga pri bolj informirani in trajnostni izbiri ter spodbuja trajnostno potrošnjo.

 

energijsko označevanje elektronskih izdelkov

Naprave, izdelane v skladu s temi pravili, bodo do leta 2030 letno prihranile skoraj tretjino današnje porabe primarne energije.

Optimizirala se bo uporaba ključnih surovin in olajšalo se bo recikliranje. Novi izdelki bodo uporabljali obstoječe energijske nalepke EU na lestvici A-G, dodatne informacije o izdelkih pa bodo na voljo v evropskem registru energijskih nalepk za izdelke (EPREL), https://eprel.ec.europa.eu/screen/home.

Cilj akcijskega načrta za krožno gospodarstvo je, da bi bili izdelki trajnejši, lažje popravljivi in okolju prijaznejši. Vključuje politike o energijskem označevanju, ki so namenjene napravam in komercialnim izdelkom za zmanjšanje porabe energije, porabe vode, emisij in materialnih odpadkov. Ti ukrepi ne le prihranijo potrošnikom več kot 63 milijard evrov (podatek iz leta 2020), temveč tudi pomagajo gospodarstvu EU, da postane bolj trajnostno in energetsko učinkovito. Poleg tega novi predpisi zahtevajo, da morajo mobilne naprave na trgu EU prikazovati informacije o energetski učinkovitosti, trajnosti in popravljivosti, kar spodbuja ozaveščeno in trajnostno izbiro potrošnikov. Ti predpisi bodo skupaj s podaljšano življenjsko dobo baterij in zahtevami glede popravljivosti do leta 2030 omogočili znatne prihranke energije in optimizacijo virov.

Vsi navedeni ukrepi pomagajo gospodarstvu EU, da postane bolj krožno, varčuje z energijo, zmanjšuje ogljični odtis, podpira krožne poslovne modele in zagotavlja koristi evropskega zelenega dogovora za potrošnike.

Sledi dvomesečno obdobje pregleda teh pravil o energijskem označevanju v Evropskem parlamentu in Svetu, nato pa bodo uradno sprejeta, če ne bo pripomb na besedilo. Da bi uskladili začetek veljavnosti teh dveh zakonov, ki se nanašata na isto kategorijo izdelkov, bosta objavljena v Uradnem listu na isti dan, po sprejetju pravil o energijskem označevanju.