“V trenutni razpravi o podnebnih ukrepih je treba bolj poudariti krožno upravljanje s surovinami,” pravi Sebastiaan Krol, generalni direktor podjetja Interzero Circular Solutions. “Namen naše študije je pokazati, da je recikliranje učinkovit in potreben instrument za zmanjšanje emisij, ki škodujejo podnebju ter zaščititi dragocene naravne vire in s tem preprečiti prekomerno izkoriščanje našega naravnega okolja. Da bi ohranili kakovost življenja na našem planetu, potrebujemo preobrazbo v pravo zaprto krožno gospodarstvo. Danes je to najpomembnejša skupna naloga, s katero se soočamo.”

 

 

Interzero podatke iz študije uporablja tudi za to, da svojim strankam izda individualno potrdilo o njihovi letni okoljski uspešnosti. Kot primer lahko navedemo podjetje Sopro Bauchemie GmbH, ki je v sodelovanju z družbo Interzero zmanjšalo porabo primarnih virov in emisije toplogrednih plinov za več tisoč ton. Kot integrirani svetovalni partner za krožne storitve Interzero tej stranki pomaga tako, da skrbi za prevzem in recikliranje transportne embalaže iz papirja, plastike in pločevine. Michael Hecker, direktor podjetja Sopro Bauchemie GmbH: “Certifikat “Resources SAVED” potrjuje okoljske koristi našega partnerstva z družbo Interzero in dokazuje, da smo skupaj na pravi poti.”

 

Podjetje Interzero že od leta 2008 izvaja znanstveno študijo “Resources SAVED by recycling”, s katero poroča o splošnem pozitivnem vplivu recikliranja na okolje. To izčrpno poročilo o oceni življenjskega cikla – pripravil ga je Fraunhoferjev inštitut za okoljsko, varnostno in energetsko tehnologijo UMSICHT – temelji na podrobni primerjavi primarne proizvodnje in recikliranja, vključno z vsemi potrebnimi procesnimi koraki. Standardizirana metodologija omogoča natančno količinsko opredelitev prihrankov virov in toplogrednih plinov. “S to študijo, ki se izvaja že petnajsto leto, so okoljske koristi recikliranja oprijemljive in razumljive. Če pogledamo v prihodnost, bo to vedno bolj pomembno za ozaveščanje o podnebnih ukrepih in trajnostnem ravnanju z odpadki tako poslovne javnosti kot potrošnikov,” komentira Dr. Markus Hiebel, vodja oddelka za trajnostni razvoj in udeležbo pri Fraunhofer UMSICHT. Podatki Fraunhoferjevega inštituta UMSICHT so tudi pomemben del kampanje za zaščito virov “En svet. Zero Waste”. Let’s #MoveTheDate”, ki jo je Interzero začel skupaj z Global Footprint Network (GFN). Po nedavnih izračunih mreže GFN bi se globalni dan prekoračitve Zemljinih virov leta 2023 zgodil 7 minut in 16 sekund prej brez dejavnosti recikliranja, ki so jih izvedli Interzero in njegove stranke.

 

Podjetje Interzero je bilo zaradi svoje poglobljene angažiranosti in uspešnega izvajanja posebnih projektov, povezanih s preprečevanjem nastajanja odpadkov in recikliranjem, nominirano za nemško nagrado za trajnostni razvoj za leto 2024 in je tako med finalisti v kategoriji ravnanja z odpadki in recikliranja.