V zadnjem desetletju se je število predpisov ESG na svetovni ravni povečalo za 155 %, od leta 2011 pa je bilo po vsem svetu sprejetih 1.255 predpisov ESG. Podjetja po vsem svetu se spopadajo z zapletenostjo in množico predpisov ter so pogosto v zadregi, kako vzpostaviti in spremljati svoje trajnostne kazalnike in cilje.

Zato smo se v podjetju Interzero odločili pripraviti rešitev, ki je uporabniku prijazna in preprosta za vas, po drugi strani pa zelo kompleksna in podrobna za naše strokovnjake, ki podpirajo vaš proces.

Na webinarju boste izvedeli:

  • Kaj je “trajnostno poročanje” in kateri so glavni ustrezni standardi?
  • Kdaj in za koga je obvezno?
  • Kaj je Trajnometer (Environmental Sustainabiloity Dashboard)  in kako lahko koristi vašemu podjetju?
  • Kakšen je postopek pridobivanja podatkov, analize in poročanja o okoljskih ključnih kazalnikih uspešnosti?
  • Kako vam lahko pomagamo izboljšati trajnostne pobude vaše organizacije, določiti cilje, spremljati napredek in na koncu izboljšati vašo splošno strategijo?