Letos je v soboto, 30. maja 2015, potekal že 10. dm tek za ženske. K zadovoljstvu z organizacijo in izvedbo dogodka je prispevala tudi družba Interseroh, ki je zagotovila celostno ravnanje z vsemi odpadki. Z inovativno storitvijo »Vrni embalažo v reciklažo«  smo ponovno poskrbeli za ločeno zbiranje odpadne embalaže, stekla, papirja in kartona ter bioloških odpadkov. Če so za tekačice pomembni doseženi rezultati na progi, pa so za ohranjanje okolja ključni podatki o tem, koliko količin smo ločeno zbrali na prireditvi. In sicer:

  • 1.480 kg odpadne embalaže,
  • 660 kg papirne in kartonske embalaže,
  • 5 kg steklene embalaže,
  • 203 kg bioloških odpadkov ter
  • 70 kg plastičnih pokrovčkov, ki smo jih predali v humanitarni namen društvu Vesele nogice.

Skupna količina ločeno zbranih odpadkov je znašala kar 2.538 kg, kar predstavlja 95% vseh odpadkov, ki so nastali na prireditvi.
Interserohova ekipa je skrbela za čisto prizorišča prireditve med dogodkom in po njem ter ves čas spodbujala obiskovalce prireditve k ustreznemu ločevanju odpadkov. Odzivi so bili odlični in skupaj smo ponovno dokazali, da množični dogodki potrebujejo profesionalno podporo tudi na področju skrbi za okolje. Znamo in zmoremo izpeljati dogodek tako, da ob športnem duhu mislimo tudi na naravo in jo varujemo.