Eko dnevi so odlična priložnost da spoznamo nove vsebine in ob srečanjih s predstavniki iz prakse dobimo vpogled v izbrane okoljske tematike. 10. aprila 2015 smo na OŠ Kolezija izvedli zanimiv in poučen Eko dan z učenci devetih razredov.

Začeli smo z uvodno uro in teoretičnim spoznavanjem s problematiko odpadkov. Sledilo je napeto razredno tekmovanje v obliki kviza, kjer smo pokazali svoje znanje, nato pa smo se z učenci odpravili proti Centru za ravnanje z odpadki Vrhnika. Čakal nas je strokovno voden ogled celotnega zbirnega centra. Ogledali smo si sortirnico odpadne embalaže in kompostarno bioloških odpadkov.  Videli smo, kako je organizirano delo v zbirnem centru in na kakšen način ločujejo določene frakcije odpadkov. Seznanili smo se s postopki predelave, ločevanja in  čiščenja zelo različnih odpadnih snovi in materialov. Zaradi rahlo neprijetnih vonjav so sicer nekateri vihali nosove, a smo prepričani, da je Eko dan dosegel svoj namen. Tako učenci, kakor učitelji so pridobili nova znanja in izkušnje, ki jim pomagajo bolje razumeti celoten krogotok ravnanja z odpadnimi materiali in našo skupno vlogo pri tem, da se do okolja vedemo spoštljivo in trajnostno.

Verjamemo, da so se učenci zamislili nad problematiko različnih zavrženih snovi in ostalih produktov potrošniške družbe in da se bodo razvili v okoljsko odgovorne ljudi. Morda pa bo kdo izmed njih postal celo ekolog ali borec za čistejše okolje in trajnostno naravnano družbo.

Pripravili v sodelovanju z: g. Davidom Rebernikom, učiteljem TiT na OŠ Kolezija.