S koncem leta 2022 je stopila v veljavo SUP Uredba, ki izhaja iz Direktive 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. Ker je eden izmed ključnih ukrepov in ciljev uredbe tudi poročanje o nastalih odpadkih iz nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, bi vas želeli obvestiti o prihajajočih obveznostih. SUP proizvodi so v celoti ali delno izdelani iz plastike in so običajno namenjeni samo za enkratno uporabo ali za uporabo za kratko obdobje, preden so odvrženi.

Koga uredba zajema?
PROIZVAJALCE (uvozniki, embalerji, zavezanci, ki dajejo proizvod prvič na trg RS):

  • posod za živila za hrano za takojšnjo uživanje,
  • zavitkov in ovojev za živila,
  • vsebnikov za pijačo s prostornino do 3 litrov (vklj. s pokrovčki in zamaški),
  • lončkov za pijačo (vklj. s pokrovčki in zamaški),
  • lahkih plastičnih nosilnih vrečk,
  • vlažilnih robčkov,
  • balonov,
  • tobačnih izdelkov s filtri in filtrov za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki,
  • ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko.

Primarni namen SUP Uredbe je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter njihova smotrna zasnova in raba. Uredba prav tako zavezuje proizvajalce k ozaveščanju potrošnikov o uporabi alternativnih proizvodov in vplivih smetenja s SUP proizvodov na okolje. Ozaveščanje morajo zavezanci izvajati vsaj enkrat letno na primer z ustreznimi oglaševalskimi akcijami ipd.

Pomembni datumi vezani na novo uredbo:

29.12.2022 – zadnji rok za vpis v evidenco proizvajalcev plastičnih proizvodov

1.1.2023 – začetek vodenja evidenc, pristop k izvajanju skupnega načrta

31.1.2024 – poročanje o plastičnih proizvodih, danih na trg RS v letu 2023

 

Za vse, ki bi si želeli slišati več uporabnih informacij o novi uredbi smo na Interzero Akademiji pripravili krajši webinar z naslovom Kako se uspešno prilagoditi SUP Uredbi. Do njega lahko dostopate tukaj.