Ljubljana, 22. oktober 2019 – Dijaki Gimnazije Vič so se v letošnjem šolskem letu lotili dveh zelo zahtevnih okoljskih projektov, s katerima želijo soustvarjati rešitve na področju odgovornega ravnanja z odpadno embalažo. V sodelovanju z družbo za ravnanje z odpadno embalažo Interseroh bodo izdelali mobilno aplikacijo za večjo ozaveščenost prebivalstva glede pravilnega ločevanja odpadne embalaže in ostalih gospodinjskih odpadkov ter poiskali primerno tehnično in oblikovno rešitev za plastenko iz enotnih materialov, ki upošteva nove smernice uporabe plastike kot embalažnega materiala na ravni Evropske unije. Ob pričetku izvajanja projektov sta Gimnazija Vič in družba Interseroh podpisali zavezo o sodelovanju.

 

Dijaki Gimnazije Vič: Nočemo biti zgolj pasivni opazovalci dogajanja na področju okolja

Glas okoljsko ozaveščenih mladih v zadnjem času vedno bolj odmeva po domačem in mednarodnem prizorišču. Mladi opozarjajo, da stanje, v kakršnem smo se znašli, že nekaj časa prižiga vse rdeče alarme, zato so se na Gimnaziji Vič odločili, da zasnujejo projekt, ki bo pomembno doprinesel k večji okoljski odgovornosti tako prebivalcev kot tudi proizvajalcev, hkrati pa bodo z delom na projektu dijaki pridobili nova znanja in kompetence, ki jim bodo koristili na njihovi poti. »Svoje dijake poskušamo čimbolj pripraviti za nadaljnji študij in življenje. Zato smo v drugem letniku že pred leti vpeljali projektno delo, kjer dijaki iščejo izzive, rešujejo avtentične naloge in pri tem povezujejo znanje različnih predmetov. V tem procesu je ključno sodelovanje gospodarstva, pa tudi fakultet in inštitutov, saj na šoli nimamo niti določenih znanj niti sredstev za reševanje tovrstnih problemov. Skozi sodelovanje pa dijaki odkrivajo tudi svoje poklicne interese,« je pojasnila mag. Alenka Krapež, ravnateljica Gimnazije Vič.

Dijaki izdelujejo aplikacijo za pravilno ločevanje odpadne embalaže in plastenko iz enotnih materialov

»S sošolci smo se odločili, da ne želimo biti zgolj pasivni opazovalci dogajanja na področju okolja, temveč želimo prispevati svoj delež, zato smo se lotili dveh projektov, ki se jih ni še nihče v Sloveniji,« je dejal Peter Pongrac, dijak Gimnazije Vič, ki sodeluje v ekipi za izdelavo aplikacije za ustrezno ločevanje odpadne embalaže, ki bo uporabniku pomagala pri pravilni odločitvi, kaj določen odpadek je in kam sodi. Aplikacija, ki bo enostavna in prijazna uporabniku, se bo lahko uporabljala na več načinov, poudarek pa bo na embalaži in drugih gospodinjskih odpadkih. V nadaljevanju načrtujejo tudi nadgradnjo, in sicer želijo uporabnike povezati s trgovci ter s tem vzpostaviti vzajemno sodelovanje in pozitivne vzpodbude za proizvajalce oziroma embalerje k uporabi bolj praktičnih in enotnih embalažnih materialov. Dijaki napovedujejo tudi povezovanje s komunalnimi podjetji.

»Z dobro bazo podatkov v ozadju in uporabo aplikacije v gospodinjstvu se bo izboljšala vsebina marsikatere rumene vreče ali zabojnika, s tem želimo tako prebivalce kot tudi proizvajalce spomniti, da živimo v dobi krožnega gospodarstva, ko se ˝sprašujemo˝ tudi o vrsti materialov, obremenitvi okolja, prekomernemu potrošništvu,« je ob podpisu zaveze pojasnila mag. Darja Figelj, direktorica podjetja Interseroh, družbe, ki bo strokovno bdelo nad projektom in opolnomočilo dijake z vsemi potrebnimi okoljskimi informacijami in znanji.

Dijaki pa iščejo tudi rešitev za plastenko iz enotnih materialov, saj želijo zasnovati čim bolj enotno plastenko, ki bo hkrati tudi zanimiva, privlačna in kupcem pravilno predstavljena. Smernice Evropske Unije glede uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo za nekatere izdelke celo prepovedujejo dajanje na trg, za plastenke pa predvidevajo uporabo čim bolj enotnega materiala. Na primeru plastenk iz PET-a bo moralo biti do leta 2025 za vsako plastenko uporabljenega 25 odstotkov recikliranega PET materiala. »Na primeru plastenk to pomeni, da bodo v prihodnje morali biti pokrovčki iz čim bolj enakega materiala kot sama plastenka, hkrati pa bodo morali biti pritrjeni na plastenko. Da nam bo uspelo najti rešitev, moramo zelo natančno proučiti materiale in ugotoviti, kateri najbolj ustreza potrebam, hkrati pa bo velik izziv najti tudi primerno oblikovno rešitev,« je pojasnila Uma Jordan Ferbežar, dijakinja Gimnazije Vič.

Evropska unija napoveduje okoljske ukrepe

Podatki kažejo, da v Evropski uniji vsako leto proizvedemo 58 milijonov ton plastike. Zgolj 40 odstotkov te plastike se reciklira, velik delež ostanka pa pristane v naravi. Nekatere statistike kažejo, da bi bilo leta 2050 lahko v morju več plastike kot rib.

Evropska unija že napoveduje paket ukrepov v tej smeri, med drugim bo morala biti do leta 2030 vsa plastična embalaža primerna za reciklažo ali ponovno uporabo, države članice bodo morale reciklirati več kot 50 odstotkov odpadne embalaže, hkrati pa bo treba zagotoviti učinkovitejši sistem ločevanja odpadkov. »Angažma mladih na okoljskem področju je še kako pomemben, zato je tudi pobudam, ki prihajajo od njih, treba prisluhniti in jih podpreti. Pobuda dijakov Gimnazije Vič je ena od takšnih in zelo nas veseli, da smo del te zgodbe,« je še dodala Figljeva.