Interzero testing

Aktualno

Svaki pojedinac od nas može dati svoj doprinos održivoj korporativnoj kulturi. Kao ambasadori održivosti, naši zaposlenici mogu predstaviti svoje vlastite ideje i održive projekte koji pridonose uspjehu naše tvrtke. Tim promovira ove inicijative kroz Interzero: održava kanale komunikacije otvorenim i pomaže nam razviti održivost kao kontinuirani proces.

example text

Viši projektni menadžer za razvoj poslovanja

Svaki pojedinac od nas može dati svoj doprinos održivoj korporativnoj kulturi. Kao ambasadori održivosti, naši zaposlenici mogu predstaviti svoje vlastite ideje i održive projekte koji pridonose uspjehu naše tvrtke. Tim promovira ove inicijative kroz Interzero: održava kanale komunikacije otvorenim i pomaže nam razviti održivost kao kontinuirani proces.

example text Viši projektni menadžer za razvoj poslovanja

Savjetovanje

Vaš partner za efikasno upravljanje otpadom

Našim klientima pomažemo kot

 • Izpunjavanja zakonskih uslova,
 • Optimaciji ambalaže i
 • Smanjivanja troškova vezanih na upravljanje otpada.
Više informacija

Upravljanje otpadom

Pomažemo vam uskladiti poslovanje sa zakonskom regulativom u oblasti upravljanja otpadom.

 • praćenje zakona, izmene i dopune zakona o upravljanju otpadom i pismeno obaveštavanje o svim promenama u vezi sa potrebama klijenata,
 • pomoć pri popunjavanju pratećih dokumenata.
 • pomoć u izradi deklaracija o fizičkim i hemijskim svojstvima opasnog otpada,
 • pomoć u vođenju evidencije o nastanku otpada i postupanju sa otpadom,, ...
Više informacija

Sertifikovanje Made for recycling

Da li je vaša ambalaža spremna za reciklažu?

 • U 5 koraka provjerimo recikabilnost vaše ambalaže
 • Ako je uskađena sa našim uslovima dobijate pečat Made for recycling
 • Pečat možete pozicionirati na vaše proizvode i sa time izkazati vaš doprinos održivoj životnoj sredini
Više informacija

O Interzeru

Održivostčasopis

Održivostizveštaj

Zaposleni i inicijative

Naši zaposleni su stručnjaci za cirkularnu ekonomiju koji čine Interzero onim što jeste. Zajedno sa vama i našim partnerima stvaramo budućnost u kojoj vredi živjeti.

Više informacija

Sabine Nallinger i Markus Muller-Dreksel u razgovoru (na njemačkom)

U intervjuu možete videti zašto je Evropski zeleni dogovor odlična prilika za kompanije – i za cirkularnu ekonomiju.

Pogledajte video

Odgovornost i strategija

Gradimo mostove, zatvaramo cikluse i stvaramo dodatnu vrednost. Naša strategija nam daje okvir za to. Tako da se uvek koncentrišemo na najvažnije.

Više informacija

Studije i sertifikati

Crno na belo dokumentujemo doprinos naših kupaca zaštiti klime: Institut Fraunhofer UMSICHT ​​redovno izračunava pozitivne ekološke efekte ove obaveze.

Više informacija

Proizvodi & Kupci

Radimo na reciklaži sirovina. Za zaštitu životne sredine i za dobrobit naših kupaca.

Više informacija

Kontakt

info@interzero.si


  Nachhaltigkeit

  Upravljanje

  Uprava u Interzero Srbija: „Naša snaga je u znanju i iskustvu koje posedujemo, kao i ljudima koji čine Interzero sistem.“

  “Sa dolazkom Interzero u Srbiju želimo pomoći pokretanje cirkularne ekomije i održivog, efikasnog i isplativog rešenja za upravljanje otpadom i sirovinama! Naš način razmišljanja,  drugačiji pristup, savremena rešenja u upravljanju otpadom i primena visedeceniskih iskustava, najnovijih tehnologija i naprednih resenja, stecenih sirom Evrope, pomažu našim klientima u sprovođenju delotvornih rešenja. Naša snaga je u znanju i iskustvu koje posedujemo, kao i ljudima koji čine Interzero sistem.”

  —Vojislav Stanković

  „Osnovna snaga Interzero Srbija je, s jedne strane, u znanju i sposobnostima njenih zaposlenih – ljudi. S druge strane, snaga je u inovativnih, održivih i individualnim rešenjima koje nudi svojim klijentima. Njihovim povezivanjem formiramo jednu od vodećih kompanija za sprečavanje stvaranja otpada u Srbiji i susednim zemljama.

  Naš glavni pravac je održivost u poslovanju, a naša vizija je svet bez otpada.."

  — Vanja Hrovat


  Jumping Man

  Kariera u Interzeru

  Pomozite nam da oblikujemo zeleniju budućnost!

  Svako ko želi da našu viziju budućnosti bez otpada pretvori u karijeru, dobrodošao je da se pridruži našem timu. Mogućnosti za karijeru u Interzero-u su raznovrsne, baš kao i naše usluge reciklaže i zaštite životne sredine. Sistem za održivost: iz godine u godinu zaokružujemo tokove proizvoda, materijala i logističkih rešenja za naše klijente. To postižemo individualizovanim uslugama koje počinju povratkom i povratom materijala kroz multifunkcionalnu evropsku logističku mrežu i inovativna rešenja za reciklažu, a završavaju se našim savremenim rešenjima. Raznolikost našeg portfelja je usklađena sa mogućnostima za karijeru u Interzero-u – i brojem visoko kvalifikovanih ljudi koji oživljavaju ove profesije.


  Papir i karton

  Oko 30% našeg otpada je papir.

  Moguće je reciklirati sve vrste novina, kartona, papirnih i kartonskih kesa, papira za pisanje i papirne i kartonske ambalaže do 7 puta.

  Reciklažom 1 tone kancelarijskog papira uštedeli smo 4.200 kV električne energije, 32.000 l vode, 74% manje zagađenja životne sredine i sačuvali smo 17 stabala.

  Osnovne vrste i karakteristike otpadnog kartona i papira sa kojima se najčešće susrećemo:

  • Mešani papiri i karton (sortirani)
  • Mešavina papira različitog kvaliteta i kartona; sadrže najviše 40% novina i časopisa
  • Valoviti papir i karton iz supermarketa
  • Korišćena papirna i kartonska ambalaža koja sadrži najmanje 70% valovite ploče, ostatak su čvrste daske i papir za umotavanje
  • Stari valoviti kontejneri
  • Korišćene kutije i listovi valovitog kartona različitih karakteristika
  • Grafički papir za uklanjanje boja

  Sortirani grafički papir iz domaćinstva, novina i časopisa, minimalno 40% svakog. Procenat papira i kartona koji se ne mogu reciklirati treba vremenom da se smanji na najviše 1,5%. Stvarni procenat će se dogovoriti između kupca i prodavca.

  Kontakt

  info@interzero.si


   Resources saved by recycling

   Resources saved by recycling: Reciklaža je dodata vrednost

   Zajedno sa našim kupcima svake godine čuvamo prirodne resurse i aktivno štitimo klimu.

   Renomirani Fraunhofer institut UMSICHT ​​redovno dokazuje pozitivne ekološke efekte ove posvećenosti

   U okviru godišnje studije „resources SAVED by recycling“, Fraunhofer Institut UMSICHT ​​utvrđuje u kojoj meri usluge reciklaže ALBA Grupe rasterećuju životnu sredinu. Shodno tome, kompanije ALBA Grupe – uključujući Interzero – su samo u Nemačkoj, Austriji, Poljskoj i Sloveniji 2020. godine uštedele preko 28,8 miliona tona primarnih sirovina reciklirajući oko 4,8 miliona tona reciklažnih materijala. Istovremeno, ušteđeno je 3,5 miliona tona gasova staklene bašte. Ovo odgovara godišnjem pozitivnom efektu zaštite klime od oko 49 miliona stabala. Za studiju, Fraunhoferovi stručnjaci su pažljivo pogledali reciklažu materijalnih tokova metala, otpadne električne i elektronske opreme, papira/kartona, stakla, lagane ambalaže, plastike i drveta.

   Smanjite transportne rute, ponovo koristite IT opremu

    

   U drugoj studiji iz serije „SAVED resursi“, Fraunhofer-UMSICHT je ​​izračunao kako obrada i ponovna upotreba IT i komunikacionih uređaja koje organizuje Interzero utiče na resurse i klimu. Na primer, jednokratna obrada beležnice štedi oko 181 kilogram primarnih resursa i 154 kilograma gasova staklene bašte zbog produženog veka trajanja uređaja. Korišćenje Interzeroovog mobilnog centra za brojanje (MZZ) takođe štiti životnu sredinu: sa mobilnom uslugom brojanja za jednokratne boce za depozit direktno na licu mesta, kompanije više ne moraju da putuju na velike udaljenosti do stacionarnih centara za brojanje. „UŠTEĐENI resursi“ pokazuje da MZZ godišnje generiše toliko CO2 uštede koliko se mogu vezati skoro tri šumovita fudbalska terena.

   Kontakt

   info@interzero.si


    Sortiranje sirovina

    Sortiranje sirovina

    Brzim odvajanjem otpada u različite kante povećavaju se mogućnosti za kasnije sortiranje i dobijanje najkvalitetnijih sirovina.

    Procyclen

    Bilo da je u rasutom stanju ili balirano, u Vašem magacinu ili isporučeno nama, uzimamo sledeće sirovine za sortiranje i sastavljamo individualnu ponudu za Vas:

    • mešana plastika za domaćinstvo (žuta kanta)
    • balirana / rasuti PET boce za sortiranje (providne / šarene / hemijske)
    • mešani HDPE – PP – PET – PS
    • mešana tvrda plastika

    Kontakt

    info@interzero.si


     Storitve na dvoriščih

     Usluga zaposlenog na lokaciji klijenta

     Usluga zaposlenog na lokaciji klijenta

     Interzero brine o sveobuhvatnom upravljanju otpadom na lokacijama gde nastaju velike količine otpada.

     Vaši zaposleni ne treba da se bave otpadom, već vašim osnovnim poslom U vreme kada posao postaje skup, a kvalitetne zaposlene teško naći, izuzetno je važno vreme iskoristiti efikasno. Oslobađamo vas brige oko otpada, odvoza otpada i ambalaže i prateće dokumentacije. Naše zaposlene šaljemo na lokaciju ili radimo sa vašim zaposlenima po dogovorenim uslovima.

     Moguće usluge:

     • Zaposleni Interzero na lokaciji klijenta
     • Razvrstavanje otpada na lokaciji klijenta
     • Instalacija opreme Interzero
     • Baliranje raznih vrsta otpada
     • Odvajanje korisnog otpada od komunalnog otpada
     • Sabijanje komunalnog otpada
     • Pojačana kontrola otpisa robe u prodavnicama
     • Upravljanje otpadnom dokumentacijom
     • Organizacija selidbe preko Interzero logistike

     Klijent odlučuje da li će zadržati postojeće kolektore ili će Interzero preporučiti nove.

     Koristi za klijenta

     Usklađenost sa zakonom

     Ušteda vremena vlastitih djelatnika

     Ušteda prostora za upravljanje otpadom

     Uštede na mašinama za otpad

     Uštede i kontrola troškova u svakom trenutku


     Trgovina sirovinama

     Trgovina sirovinama

     Interzero otkupljuje sirovine iz otpada i organizuje reciklažu širom Republike Srbije, dajući na taj način svoj doprinos cirkularnoj ekonomiji.

     Kupovina, prodaja, reciklaža: motor održivog razvoja

     Kupovinom, prodajom i reciklažom materijala koji se mogu reciklirati, Interzero ulaže u očuvanje resursa i omogućava kružnu ekonomiju. Upotrebljene materijale prerađujemo u sopstvenim pogonima ili kod naših partnera, a zatim isporučujemo sortirane i reciklirane resurse industriji.

     Kao ovlašćena kompanija za upravljanje otpadom, Interzero ispunjava najviše standarde u oblasti reciklaže materijala.

     Najčešće sirovine koje kupujemo, prodajemo, recikliramo:

     • karton / papir
     • plastika
     • nosači za piće / sanduke (PE-HD)
     • obojeni metali
     • crni metali

     Kontakt

     info@interzero.si


      Proširena odgovornost proizvođača - VEEE, pakovanje, ulja i maziva, B&A

      Proširena odgovornost proizvođača - WEEE, pakovanje, ulja i maziva, B&A

      Obezbeđujemo usklađenost sa EPR za WEEE, ambalažu i B&A u Srbiji iu skladu sa Direktivama o:

      Jeste li proizvođač koji stavlja EEO, ambalažu ili baterije na srpsko tržište?

      Da li vam je potrebna usluga ovlašćenog predstavnika za: WEEE, ambalažu ili baterije i akumulatore?

      Ili vam je samo teško da pratite razne izmene i dopune velikog broja pravilnika?

      Naša ponuda

      Savjetovanje

      Individualno savetovanje u vezi sa zakonskim obavezama

      Izvještaj

      Podnošenje izveštaja Ministarstvu za zaštitu životne sredine

      Regulatorni konsalting

      WEEE / pakovanje / B&A regulatorni konsalting

      Sveobuhvatno rješenje

      Jedan ugovor za EPR u Srbiji


      Nachhaltigkeit

      Studije i sertifikati

      Studije i sertifikati

      Karakteristike našeg rada su kružna ekonomija, prevencija otpada i očuvanje prirodnih resursa.

      Od 1991. godine razvijamo prilagođene integrisane ekološke usluge za klijente u svim industrijskim granama. Pioniri  smo održivog razvoja: u oblasti zaokruživanja tokova proizvoda, materijala i logističkih rešenja, Interzero je jedan od vodećih pružalaca usluga na tržištu. Sa našim klijentima  širom Evrope sarađujemo kako bismo dizajnirali inteligentna rešenja sa kompletnom uslugom i proizvode koji promovišu održivo poslovanje kompanija – za dobrobit životne sredine, privrede i društva u celini.

      Interzero ukratko: činjenice i brojke – od našeg osnivanja 1991. godine, pružili smo integrisane usluge za više od 20.000 klijenata u svim sektorima industrije, prema njihovim individualnim potrebama, sa godišnjom prodajom od približno 705 miliona evra (2020). Zapošljavamo 2.300 ljudi na 32 lokacije u 7 zemalja. Interzero se 2008. godine pridružio Alba Grupi, globalnom specijalisti za reciklažu i snabdevanje sirovinama. Sarađujemo na zajedničkoj viziji budućnosti bez otpada.

      2.300

      zaposlenih

      705

      Mil. € godišnji promet

      30

      godina iskustva

      7

      država

      32

      lokacija

      20.000

      zadovoljnih klijenti

      Šta Vam nudimo

      • Rešenja za zaštitu životne sredine prilagođena klijentu
      • Inovativne procedure reciklaže
      • Sekundarne sirovine 
      • Sveobuhvatan portfolio usluga za upravljanje otpadom
      • Preko 30 godina iskustva u industriji
      • Usluga u celoj zemlji

      Oblasti našega poslovanja

      Nakup in prodaja sekundarnih surovin

      Inovativna rešenja za reciklažu

      Sirovine dobijene reciklažom pružaju kompanijama mogućnost da preispitaju svoje proizvode. Organizujemo povrat i reciklažu ambalažnog materijala i prerađujemo sirovine u tržišno kompatibilnom kvalitetu na osnovu zahteva kupaca.

      Više informacija

      Vaš partner za upravljanje otpadom

      Individualna rešenja donose maksimalan uspeh – a to se odnosi i na odlaganje i upravljanje otpadom u kompaniji, koje osmišljavamo inovativnim pristupom da bude održivo, sveobuhvatno i efikasno.

      Više informacija

      Cirkularna rešenja, koja zatvaraju zanke

      Podstičemo naše klijente da preuzmu odgovornost za svoje proizvode – logističkim sistemom koji omogućava kružni tok materijala i reverzibilnost u proizvodnji, nove poslovne modele i optimalno povezivanje naših usluga.

      Više informacija

      Rešenja za optimizaciju radnih prostora

      Pružamo efikasne usluge upravljanja otpadom u objektima, u vidu individualnih rešenja. Na ovaj način pomažemo klijentima da unaprede svoje poslovanje u pravcu cirkularne ekonomije.

      Više informacija
      Seznam zbirnih centrov

      Međunarodna rešenja

      U cilju sveobuhvatne implementacije cirkularne ekonomije, radimo na međunarodnom nivou, pružamo savete u oblasti životne sredine i optimizujemo rešenja za odlaganje otpada.

      Više informacija

      Istorija - ključne prekretnice

      2019:

      Odmah po stupanju na snagu nemačkog zakona o ambalaži 1. januara 2019: nakon uspešnog pokretanja on line prodavnice za licenciranje pakovanja Lizenzero, tokom leta. 2018, dualni sistem Interzero (DSI) dostupan je preduzetnicima koji se bave pakovanjem svih dimenzija, sa svojim rešenjima dizajniranim prema potrebama klijenata.

      Interzero nastavlja da razvija svoj asortiman usluga, a sa svojim uslugama zaštite životne sredine prisutan je u Austriji, Sloveniji, Poljskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Italiji i Srbiji.

      Naš Kodeks ponašanja

      1. Kodeks ponašanja u okviru sistema upravljanja usklađenošću

      Lični integritet i bezbedno rasuđivanje su konstitutivne karakteristike koje omogućavaju ispravnu primenu naših usluga. Da bismo ostvarili ovaj cilj, neophodno je da svaki zaposleni (u daljem tekstu, radi pojednostavljenja, obuhvaćen zbirnim nazivom „Zaposleni“) bude upoznat sa pravilima od značaja za našu kompaniju i da je upoznat sa efektima i posledicama određenih radnji i odluka.

      Ovaj Kodeks ponašanja takođe služi kao centralna smernica za pravilno ponašanje u svim pitanjima koja se odnose na našu kompaniju. Zahtev za pravno besprekorno ponašanje je obavezujuće formulisan u pisanoj formi i treba da posluži kao orijentacija zaposlenima, da li je neka radnja ili odluka dozvoljena ili ne. Takođe, vrednosti naše kompanije su deo ovog Kodeksa ponašanja.

      Što se tiče detalja, Kodeks ponašanja je dopunjen posebnim direktivama i propisima. Da bismo nastavili da budemo uspešni, uspostavili smo sistem upravljanja usklađenošću koji nam pomaže da imamo ispravne stavove i procedure u skladu sa zakonskim i poslovnim zahtevima.

      2. Principi i društvena odgovornost

      Za nas je društvena odgovornost i kredibilitet pitanje angažovanja za održivu ekonomiju, obezbeđivanje društvenih i ekoloških standarda, kao i za društvo u celini. Stoga se za ova pitanja primenjuju jasni principi i standardi.

      2.1 Ljudska prava i dečiji rad

      Poštujemo međunarodno priznata ljudska prava i promovišemo poštovanje istih. Nećemo tolerisati ponašanje koje nije u skladu sa ovim vrednostima.
      U kompaniji ne prihvatamo zapošljavanje dece i mladih na crno.

      2.2 Jednako pravo na šansu i zaštitu od diskriminacije

      Promovišemo jednako pravo na šansu i izbegavamo diskriminaciju pri zapošljavanju, kao i u stimulisanju i odobravanju mera obuke i razvoja. Sve zaposlene tretiramo na isti način, bez obzira na pol, godine, boju kože, kulturu, etničko poreklo, seksualni identitet ili orijentaciju, imaju li posebne potrebe ili pripadnost nekoj veri.

      2.3 Poštovanje prava i zakona

      Očekujemo da se svi zaposleni pridržavaju važećih zakona i propisa. Svi rukovodioci naše kompanije dužni su da budu upoznati sa vrednostima na kojima se zasniva naš odnos prema pravdi i zakonu. Oni se ponašaju kao uzori i usmeravaju zaposlene ka ponašanju koje je u skladu sa zakonom i pravilima.

      2.4 Poštovanje društvenih standarda

      Zajedno sa rukovodiocima zalažemo se da se prema svim zaposlenima postupa sa dostojanstvom i poštovanjem. Svi zaposleni moraju imati mogućnost da rade u okruženju bez fizičkih pretnji i psihičkog i seksualnog uznemiravanja. Po prijavi prekršaja postupamo u interesu žrtve i uz poštovanje potencijalnih svedoka, bez obzira na položaj i rang oštećenog.
      Očekujemo da naši zaposleni stoje iza demokratskih principa.
      Pridržavamo se zakona i upravljamo njima kako bismo obezbedili poštene uslove rada i zarade, radno vreme i zaštitu privatnosti.
      U okviru pravne obuke podstičemo širenje profesionalnih sposobnosti zaposlenih sopstvenim merama edukacije i usavršavanja.
      Takođe očekujemo od naših poslovnih partnera da se pridržavaju ekvivalentnih standarda u oblastima: ljudskih prava, poštovanja pravde, zaštite dece i mladih, tretmana zaposlenih, prava na jednake mogućnosti, zdravlja i bezbednosti na radnom mestu, zarada i socijalnih prava.

      2.5 Zdravlje i bezbednost

      Bezbednost i zaštita zdravlja na radu su sastavni deo procesa rada u našoj kompaniji.
      Za svako radno mesto preduzimamo neophodne mere kako bismo izbegli nezgode i ugrožavanje zdravlja i obezbedili poštovanje propisa o bezbednosti i zdravlju na radu. Svaki menadžer ima obavezu da u tome podstiče svoje zaposlene.
      Očekujemo od naših zavisnih preduzeća i svih koji sa nama sarađuju da se pridržavaju odgovarajućih standarda.

      2.6 Zaštita životne sredine / Održivost

      Kao kompaniji u oblasti upravljanja otpadom i reciklaže, zaštita životne sredine i klime, kao i efikasnost resursa su nam od velikog značaja.
      Pridajemo veliki značaj izbegavanju ili smanjenju zagađenja životne sredine smanjenjem potreba za energijom i vodom, emisijama i otpadom.
      Oslanjamo se na korišćenje ekološki efikasnih tehnologija i materijala za zaštitu životne sredine, ekonomičnost i ponovnu upotrebu.
      Podržavamo održive poslovne prakse i ekološki svesne akcije naših menadžera i zaposlenih.
      Svaki zaposleni je odgovoran za pažljivo rukovanje prirodnim resursima i svojim individualnim ponašanjem doprinosi zaštiti životne sredine i klime.
      Sa izveštavanjem o održivosti, pružamo sveobuhvatan pregled naših društvenih i ekoloških dostignuća. Ovo omogućava kupcima, zaposlenima, dobavljačima i drugim zainteresovanim licima da steknu predstavu o efektima poslovanja naše kompanije na društvo i životnu sredinu.

      2.7 Upravljanje kvalitetom

      Naš sistem upravljanja kvalitetom osigurava da proizvodi i usluge koje razvijamo i prodajemo ispunjavaju zahteve naših kupaca u svakom pogledu. Svaki zaposleni je odgovoran za zadovoljstvo svojih eksternih i internih kupaca.
      Zajedno sa menadžmentom životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu, upravljanje kvalitetom se redovno eksterno sertifikuje kao deo našeg integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa standardima evropske ISO norme.

      3. Ponašanje u kompaniji

      3.1 Ponašanje među osobama u kompaniji

      Pridajemo veliki značaj činjenici da svi zaposleni održavaju međusobno poverenje koje karakteriše otvorenost i poštovanje. Aktivno se protivimo diskriminaciji, uznemiravanju i drugom ponižavajućem ponašanju prema zaposlenima.

      3.2 Vrednosti kompanije

      Delujemo u skladu sa našim vrednostima poštovanja, razmene i odgovornosti („mi smo jedno“).

      Tretirajte jedni druge sa POŠTOVANJEM
      Prilazimo jedni drugima sa radoznalošću i interesovanjem i prepoznajemo naše razlike. Prilikom susreta obraćamo pažnju na manire i ton i pretpostavljamo dobre namere. Prepoznajemo rezultate rada i učinka (drugih) i cenimo ih.

      Održavajte međusobnu RAZMENU
      Aktivno se povezujemo i odvajamo vreme da uspostavimo lični kontakt. Tokom interakcije, važno nam je da slušamo i postavljamo pitanja. Osiguravamo da se znanje i informacije prenose i primaju na blagovremeni i ciljani način. Otvoreni smo za promene, šaljemo impulse i razvijamo ideje.

      Zajedno preuzimamo ODGOVORNOST
      Pridržavamo se dogovora i obaveza i sprovodimo akcije definisane našom ulogom. Krećemo se u istom pravcu i aktivno oblikujemo ZAJEDNO sa posvećenošću i svešću o rešenjima. U našoj aktivnoj podršci i angažovanju vodimo računa o sopstvenim i spoljnim resursima.
      Vrednosti poštovanja, razmene i odgovornosti obezbeđuju okvir i podršku našem zajedništvu u jednakoj meri. Ponašanje kolega i menadžera postaje očekivanije i predvidljivije. Svako može i treba da doprinese unapređenju međusobne saradnje.

      3.3 Podržavamo PROMENE

      Kroz jače umrežavanje, uvažavanje i odgovornu interakciju jedni s drugima i s resursima kompanije i nama kao ljudima, svakodnevno poslovanje, projekti i sukobi mogu se rešavati efikasnije, a to važi i za donošenje odluka.
      Naše performanse poboljšavamo osećajem odgovornosti za celinu, nekomplikovanom razmenom i raznolikošću svojih talenata, koji su neustrašivi i imaju hrabrosti razviti i isprobati nove ideje.

      3.4 Izbegavanje sukoba interesa

      U našoj kompaniji poslovne odluke se donose u skladu sa interesima kompanije.
      Izbegavamo situacije u kojima bi naši lični ili finansijski interesi mogli biti u sukobu sa kompanijom.
      Ako dođe do konfliktnih situacija, one se moraju rešiti u skladu sa zakonom i važećim smernicama kompanije.

      3.5 Postupanje sa imovinom kompanije

      Mi tretiramo i koristimo imovinu kompanije na odgovarajući i pažljiv način i štitimo je od gubitka, krađe i zloupotrebe. Materijalnu i nematerijalnu imovinu kompanije koristimo samo za korporativne svrhe, a ne za ličnu upotrebu, osim ako nije izričito dozvoljeno.
      Naši zaposleni, zajedno sa svojim pretpostavljenim, dužni su da vrsta i obim službenih putovanja uvek odgovaraju svrsi putovanja. Uvek planiramo putovanja uzimajući u obzir vremenske i troškovne aspekte i pridržavamo se smernica za putovanja kompanije.
      Kako bi se postigao najviši mogući stepen sigurnosti delovanja u tom pogledu, u našoj kompaniji vredi „Smernica za borbu protiv korupcije”, koja između ostalog reguliše mogućnost prihvatanja i dodele poslovnih prednosti i pogodnosti (npr. pozivnice, gostoprimstvo, događanja itd). Očekujemo da se naši zaposleni, kao i poslovni partneri, pridržavaju tamošnjih propisa.

      4. Ponašanje u poslovnoj interakciji

      4.1 Izbegavanje korupcije

      Naša kompanija se zalaže za tehnološku kompetenciju, inovativnu snagu, fokus na kupca i motivisane, odgovorne zaposlene. Ovo je osnova našeg visokog ugleda i održivog ekonomskog uspeha među konkurencijom.
      Korupcija ugrožava ove garancije uspeha i neće se tolerisati. Mito i drugi nepravedni uticaji na poslovne odluke za nas su neprihvatljiva sredstva za sticanje posla. Radije ćemo ostaviti posao nego prekršiti zakon.
      Pozivamo svakog zaposlenog u našoj kompaniji da aktivno učestvuje u uspešnoj prevenciji korupcije u svojoj oblasti odgovornosti.

      4.2 Pokloni, pozivnice i druge pogodnosti

      Zabranjeno je prihvatanje ili odobravanje pogodnosti i beneficija (poklona, pozivnica i drugih pogodnosti) u neposrednoj materijalnoj ili vremenskoj vezi sa poslovnom odlukom.
      Takođe treba izbegavati pojavu nepravednog uticaja na poslovne odluke.

      4.3 Donacije i sponzorstva

      Sebe vidimo kao aktivnog člana društva i stoga smo uključeni na različite načine. Doniramo i društveno se angažujemo na druge načine bez ikakvih očekivanja.
      Ne smiju se davati donacije političkim strankama ili sa strankama povezanim fondovima ili institucijama.
      Sponzorstva su moguća samo nakon prethodne pravne provere i uzimajući u obzir odgovarajuće usluge i protivusluge, kao i uz poštovanje internih smernica kompanije.

      4.4 Rad sa institucijama i javnim službama

      Kada radimo sa institucijama, uvek se ponašamo pošteno, transparentno i u skladu sa važećim zakonom.
      U slučaju upita institucija ili drugih službi koji prevazilaze rutinska pitanja, uvek obaveštavamo odgovornog rukovodioca, a po potrebi i pravnu službu radi koordinacije narednih koraka.

      4.5 Poštena konkurencija i antimonopolsko pravo

      Posvećeni smo fer konkurenciji i poštovanju srodnih zakona.
      Kršenja antimonopolskih propisa ugrožavaju naš uspeh i neće se tolerisati.
      Menadžeri i zaposleni u našoj kompaniji ne dogovaraju se sa konkurentima, dobavljačima ili drugim kompanijama koje bi mogle neovlašćeno uticati na stanje tržišne konkurencije.
      U slučaju sumnje, pravno odeljenje treba da bude uključeno u odluku.

      4.6 Sprečavanje pranja novca

      Poštujemo zakonske obaveze za sprečavanje pranja novca i ne učestvujemo u aktivnostima pranja novca. Svaki zaposleni je obavezan da pravna služba proverava da li ima neobičnih finansijskih transakcija, posebno onih u vezi sa gotovinom, što može dovesti do sumnje u pranje novca.

      4.7 Zaštita intelektualne svojine

      Što se tiče zaštite intelektualne svojine, pridržavamo se važećih zakona. Intelektualna svojina je zaštićena zakonom (npr. autorsko pravo, prava na žig ili patent) ili kao poslovna tajna.
      Mi se toga pridržavamo. Međutim, pravna situacija često zavisi od specifičnosti pojedinačnog slučaja. Kada ste u nedoumici, u procenu uključujemo pravno odeljenje.

      4.8 Finansijski integritet

      Poslovne transakcije i poslovne evidencije naše kompanije moraju biti tačne i redovne. Sve poslovne transakcije, imovinu i obaveze evidentiramo i dokumentujemo u skladu sa zakonskim zahtevima.
      Dokumenti relevantni za finansijsko računovodstvo ne smeju da sadrže namerno lažne ili obmanjujuće unose. Bilo kakav oblik manipulacije ravnotežom je zabranjen.

      5. Poverljivost i komunikacija

      Poslovne tajne naše kompanije su zaštićene i tretiraju se kao strogo poverljive.
      Poslovne tajne obuhvataju sve dokumente koji nisu prikladni ili namenjeni za eksternu diseminaciju, npr. ugovori, nacrti ugovora, informacije o planiranju, finansijske informacije, informacije o ljudskim resursima, intelektualna svojina i sva druga poslovna razmatranja (poverljive informacije).
      Interno, poverljive informacije stavljamo na raspolaganje samo onim zaposlenima koji se njima bave.
      Za digitalne, poverljive informacije moraju se koristiti posebni zaštitni mehanizmi.
      Prilikom slanja emajlova, obezbeđujemo da se poverljivi tekstovi i prilozi šalju samo ovlašćenim licima.
      Ne prenosimo nikakve poverljive ili osetljive informacije kompanije na društvenim mrežama.
      Prosleđivanje poverljivih podataka trećim licima moguće je samo ako je to u interesu kompanije i ako prosleđivanje ne krši zakonske ili ugovorne propise. Pre nego što takve poverljive informacije prosledite trećim licima, zaključak izjave o poverljivosti uvek mora biti proveren. Ako ste u nedoumici, potražite savet od pravnog odeljenja.

      5.2 Komunikacija sa javnošću

      Poštujemo pravo na slobodu izražavanja i zaštitu ličnih prava i privatnosti.
      Svaki zaposleni treba da bude svestan da se i u privatnom životu može smatrati delom i predstavnikom naše kompanije. Stoga se pozivaju svi zaposleni da svojim ponašanjem i pojavljivanjem u javnosti održavaju ugled kompanije.

      5.3 Izjave u marketingu i reklamiranju / izveštavanju

      Uvek pružamo istinite informacije o našim uslugama u marketingu i oglašavanju. Netačne i obmanjujuće informacije mogu naštetiti našim klijentima i našoj reputaciji. Cenimo otvoreno i istinito izveštavanje i komunikaciju o poslovnim transakcijama kompanije sa investitorima, zaposlenima, kupcima, poslovnim partnerima, javnošću i državnim institucijama.

      5.4 Zaštita podataka

      Prilikom prikupljanja, čuvanja, obrade ili prenosa ličnih podataka (npr. ime, adresa, broj telefona, datum rođenja, itd.) zaposlenih, kupaca ili drugih trećih lica, obezbeđujemo najveću moguću pažnju i poštovanje važećih zakona i propisa. U slučaju sumnje, traži se savet službenika za zaštitu podataka kompanije.

      5.5 Transparentnost informacija

      Obezbeđujemo brzu i nesmetanu razmenu informacija u kompaniji. Podaci se tačno i potpuno prenose drugim ovlašćenim licima. Znanje relevantno za aktivnost ne sme se nepravedno uskratiti, falsifikovati ili selektivno prenositi dalje.

      6. Implementacija i kontakt osoba

      Aktivno podstičemo komunikaciju o pravilima na kojima se zasniva ovaj kodeks ponašanja.
      Podstičemo naše zaposlene da otvoreno komuniciraju i razgovaraju o problemima. Dakle, zaposleni koji izražavaju zabrinutost za poslovanje kompanije u dobroj nameri nisu u nepovoljnom položaju.
      Naši menadžeri imaju posebnu ulogu kao uzori i prva su tačka kontakta za pitanja o razumevanju propisa. U okviru svojih upravljačkih zadataka, sprečavaju neprihvatljivo ponašanje ili preduzimaju odgovarajuće mere da spreče kršenje pravila u svojoj oblasti odgovornosti.
      Spoljni advokat i ombudsman je dostupan zaposlenima i poslovnim partnerima na dole navedenim kontakt podacima ako imaju bilo kakva pitanja u vezi sa ovim Kodeksom ponašanja ili ukazuju na kršenje zakona ili smernica.
      Advokat i ombudsman postupaju poverljivo sa svim informacijama.
      Možete ga dobiti preko sledećih kontakt podataka:
      Usluge službenika za poštovanje zakona

      7. Podrška odlučivanju

      Ako niste sigurni da li je odluka u skladu sa politikom kompanije, sledeća pitanja mogu pomoći:
      • Da li je moja odluka zakonita i u skladu sa pravilima kompanije?
      • Mogu li da donesem odluku u najboljem interesu kompanije bez suprotstavljanja interesa?
      • Mogu li da pomirim odluku sa svojom savešću?
      • Mogu li lako da otkrijem odluku spoljnom svetu?
      • Da li odluku može osporiti treća strana?
      • Da li će moja odluka zaštititi dobru reputaciju kompanije?
      Ako možete da odgovorite sa „da“ na sva pitanja, vaša odluka je verovatno opravdana. Ako ste u nedoumici, obratite se određenoj kontakt osobi.

      Status: 05/2020

      Kontakt

      info@interzero.si