V skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS št. 84/18; v nadaljevanju Uredba o okoljski dajatvi), objavljajo podrobnejši seznam proizvodov, ki se razvrščajo v razrede električne in elektronske (EE) opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev oziroma Seznam EE opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi, za leto 2023:

Do aktualnega seznama lahko dostopate na naslednji povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOPE/Okolje/Odpadki/Seznam_EE_po_KN_2023.xls).

Seznam bo služil kot osnova za obračunavanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi, za poročevalsko obdobje od 1. julija 2023 dalje.

Na aktualni seznam EE opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi, za leto 2023, je MOPE vključil tudi prikaz sprememb seznama glede na zadnji predhodno objavljeni seznam iz leta 2022.

V kolikor ste zavezani za plačilo okoljske dajatve t.j.pravna oseba, ki daje EE opremo ter prenosne baterije in akumulatorje v promet v RS in je proizvajalec EE opreme, pooblaščeni zastopnik proizvajalca iz predpisa, ki ureja električno in elektronsko opremo ali proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev, nas v primeru vprašanj lahko kontaktirate na info@interzero.si.