Interzero je nosilec skupnega načrta za SUP proizvode

Iz podjetja Interzero vsem svojim in bodočim poslovnim partnerjem z veseljem sporočamo, da smo tudi uradno s strani Ministrstva za naravne vire in prostor pridobili potrditev skupnega načrta za ravnanje z odpadnimi plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo in odpadnim ribolovnim orodjem, ki vsebuje plastiko. S tem je Interzero vpisan v evidenco nosilcev skupnega načrta. To pomeni, da lahko v sodelovanju z nami izpolnjujete vse zakonske obveznosti, ki jih določa nova Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Uradni list RS, št. 132/22).

Pri Interzeru smo kot prvi na slovenskem trgu postali nosilec skupnega načrta, kar še dodatno dokazuje našo inovativnost in učinkovitost pri zagotavljanju okoljskih rešitev.

Več o storitvi ravnanja s SUP proizvodi si preberite tukaj. Prav tako vas vabimo, da si za optimalno obveščenost o novostih ogledate krajši webinar v okviru Interzero Akademije z naslovom Kako se uspešno prilagoditi SUP Uredbi – do njega dostopate na tej povezavi.

Za sklenitev pogodbe ali ostale informacije, nas kontaktirajte na info@interzero.si.


Načrt gospodarjenja z odpadki

Rok za spremembo načrta gospodarjenja z odpadki

Načrt gospodarjenja z odpadki (NGO) je določen z Uredbo o odpadkih UL RS št. 77/22. Če v vašem podjetju v enem letu nastane več kot 200 kg nevarnih, 150 ton nenevarnih odpadkov ali ste povzročitelj odpadnih olj, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti, ne glede na količino odpadnih olj , morate imeti izdelan načrt gospodarjenja z odpadki.

Nova Uredba, ki je stopila v veljavo 14. junija 2022, določa spremembe vezane na vsebino načrta gospodarjenja z odpadki v primerjavi s prejšnjo zakonodajo. Uredba določa, da morajo podjetja v roku enega leta, tj. do 14. junija 2023, prilagoditi vsebino obstoječega načrta gospodarjenja z odpadki.  Povzročitelji odpadkov morate, poleg okoljskih predpisov, za izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki poznati tudi operativne programe s področja ravnanja z odpadki in slediti novostim pri obdelavi različnih vrst odpadkov.

Kdaj pa je potrebno NGO spremeniti ali dopolniti? V skladu z določbami uredbe, je to potrebno storiti ob vsakokratni odločitvi o spremembi ravnanja z odpadki, kar se nanaša na vrsto ali število nastalih odpadkov, začasno skladiščenje odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov, v skladu z 18. členom navedene Uredbe. Pri Interzero vam glede na svoje dolgoletne mednarodne izkušnje pri ravnanju z odpadki lahko svetujemo ali pomagamo izdelati načrt gospodarjenja z odpadki. Več o storitvi si lahko preberete tukaj.


Interzero loop

Interzero Slovenija za mednarodno znamko čistil razvil edinstveno trajnostno Zero Waste rešitev

Pomembnosti premišljene ponovne uporabe odpadkov in predelavo le-teh v novo surovino se vse bolj zavedajo tudi podjetja, ki želijo delovati okolju prijazno in hkrati želijo ekonomično razpolagati z vse bolj omejenimi naravnimi viri. Podjetje, ki za svoje izdelke potrebuje embalažo, lahko to izdela ali iz naravnih virov ali pa reciklira že uporabljeno embalažo. Interzero zavrženo embalažo s pomočjo močne mednarodne mreže zbere in jo predela v novo surovino, ki jo podjetja lahko ponovno uporabijo v svoji proizvodnji.

Taka reciklirana surovina ne ogroža naravnih virov, kar je ključno, če želimo vsaj ohraniti naše okolje. Interzero lahko vsakemu podjetju priskrbi vse vrste reciklirane surovine ter hkrati vodi celotno stanje količin surovin, da se zagotavlja preglednost in transparentnost odpadnih materialnih tokov.

Kot pionir na področju recikliranja plastike v Evropi, smo v Sloveniji za priznano mednarodno znamko čistil razvili edinstveno trajnostno zero waste rešitev, ki je podrobneje predstavljena na prikazani grafiki. To pomeni, da lahko slovenski potrošniki uživajo v čistilnih sredstvih, ki so izdelani na rastlinski osnovi in so obenem zapakirani v embalaži, ki je narejena iz 100% recikliranih surovin. Tako ta priznana blagovna znamka živi moto podjetja Interzero: nič ne gre v nič.

Pri Interzero Slovenija smo tako v celotni Evropi postali pomemben posrednik na področju zagotavljanja sekundarne surovine iz odpadne PET embalaže. V zadnjih dveh letih smo našim strankam zagotovili preko 19k ton reciklirane PET embalaže, kar kaže na to, da se vse več podjetji vse bolj zaveda pomembnosti trajnostnega poslovanja.


SUP Uredba

Kaj je "SUP Uredba" in kaj prinaša?

S koncem leta 2022 je stopila v veljavo SUP Uredba, ki izhaja iz Direktive 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. Ker je eden izmed ključnih ukrepov in ciljev uredbe tudi poročanje o nastalih odpadkih iz nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, bi vas želeli obvestiti o prihajajočih obveznostih. SUP proizvodi so v celoti ali delno izdelani iz plastike in so običajno namenjeni samo za enkratno uporabo ali za uporabo za kratko obdobje, preden so odvrženi.

Koga uredba zajema?
PROIZVAJALCE (uvozniki, embalerji, zavezanci, ki dajejo proizvod prvič na trg RS):

  • posod za živila za hrano za takojšnjo uživanje,
  • zavitkov in ovojev za živila,
  • vsebnikov za pijačo s prostornino do 3 litrov (vklj. s pokrovčki in zamaški),
  • lončkov za pijačo (vklj. s pokrovčki in zamaški),
  • lahkih plastičnih nosilnih vrečk,
  • vlažilnih robčkov,
  • balonov,
  • tobačnih izdelkov s filtri in filtrov za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki,
  • ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko.

Primarni namen SUP Uredbe je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter njihova smotrna zasnova in raba. Uredba prav tako zavezuje proizvajalce k ozaveščanju potrošnikov o uporabi alternativnih proizvodov in vplivih smetenja s SUP proizvodov na okolje. Ozaveščanje morajo zavezanci izvajati vsaj enkrat letno na primer z ustreznimi oglaševalskimi akcijami ipd.

Pomembni datumi vezani na novo uredbo:

29.12.2022 – zadnji rok za vpis v evidenco proizvajalcev plastičnih proizvodov

1.1.2023 – začetek vodenja evidenc, pristop k izvajanju skupnega načrta

31.1.2024 – poročanje o plastičnih proizvodih, danih na trg RS v letu 2023

 

Za vse, ki bi si želeli slišati več uporabnih informacij o novi uredbi smo na Interzero Akademiji pripravili krajši webinar z naslovom Kako se uspešno prilagoditi SUP Uredbi. Do njega lahko dostopate tukaj.


Resources SAVED by recycling

Interzero je objavil najnovejšo študijo „Resources SAVED by recycling“

 

Dokazi so jasni: krožno gospodarstvo je dobro za okolje.

+++ Po podatkih iz študije iz leta 2021 so rešitve Interzero s krožno zanko zmanjšale 1 milijon ton emisij toplogrednih plinov, hkrati pa prihranile 12,5 milijona ton primarnih virov. Izognili smo se 199 milijonom evrov stroškov za okoljsko škodo.

+++ Interzero predstavlja podatke iz nove študije Fraunhoferjevega inštituta za okolje, varnost in energetsko tehnologijo UMSICHT ​​na K 2022, sejmu plastike in gume v Berlinu/Kölnu. Interzero, kot vodilni evropski ponudnik storitev krožnega gospodarstva, si vsako leto zastavi isto vprašanje: katerim vrstam okoljske škode se naše rešitve dejansko izognejo za stranke in kako to ustvarja potencialne prihranke za družbo? Študija »resources SAVED by recikliranje«, ki jo je danes objavil Fraunhofer UMSICHT, ponovno dokazuje očiten pozitiven učinek. Leta 2021 je Interzero dosegel nekaj pomembnih okoljskih mejnikov. Z upravljanjem skupno 1,8 milijona ton materiala v zanki je družbi Interzero in njenim naročnikom v letu 2021 uspelo prihraniti približno 12,5 milijona ton primarnih virov, hkrati pa zmanjšati emisije toplogrednih plinov za približno milijon ton. Brez prizadevanj družbe Interzero bi stroški okoljske škode, povezane s podnebjem, znašali 199 milijonov evrov (z uporabo metod izračuna stroškov nemške zvezne agencije za okolje). Primarni viri, prihranjeni letos, so enakovredni 5.227 popolnoma odraslim drevesom sekvoje. Predsednik in delničar Interzero dr. Axel Schweitzer: “Vročina, suša, poplave, bolezni in lakota – posledice podnebnih sprememb in prekomernega izkoriščanja naravnega okolja se zdaj vedno bolj čutijo po vsem svetu.” Vsako leto s pomočjo te študije ocenimo rezultate prizadevanj, ki jih vlagamo skupaj z našimi strankami in partnerji. Z objavo študije pa želimo poudariti tudi učinkovitost zaprtega upravljanja virov kot ekološkega in ekonomskega orodja za boj proti katastrofalnemu okoljskemu obnašanju človeštva in podnebnim spremembam. Krožno gospodarstvo ponuja ogromno priložnosti, ki jih ne smemo izgubiti izpred oči, še posebej glede na napeto situacijo v Evropi in s tem povezano rast cen energije. Vse podrobnosti trenutne študije bodo objavljene na K 2022, ki bo potekal od 19. do 26. oktobra v Düsseldorfu. Na tem dogodku, največjem svetovnem sejmu za plastiko in gumo, bodo strokovnjaki Interzero Plastics Recycling predstavili inovativne tehnologije in storitve za recikliranje plastike ter pojasnili okoljske prednosti recikliranja pred primarno proizvodnjo. Po izračunih raziskovalcev Fraunhoferjevega inštituta uporaba Interzerove reciklirane plastike “Prociclen” zmanjša podnebju škodljive emisije za 56 odstotkov v primerjavi z uporabo primarne plastike, izdelane iz surove nafte. Interzero že vrsto let sodeluje s podjetjem Fraunhofer UMSICHT ​​za izdelavo znanstvenih ocen prihrankov, doseženih z lastnimi dejavnostmi zaprtega kroga. Podjetje je tudi nedavno komunikacijsko kampanjo temeljilo na izračunih Fraunhoferjevih strokovnjakov. Pod imenom “En svet. Zero Waste. Let’s #MoveTheDate’ Interzero opozarja na ohranjanje naravnih virov. Po metodah, ki jih uporablja Global Footprint Network, Interzero vrne planetu 10-krat več regenerativne zmogljivosti za ustvarjanje vrednosti v vrednosti enega evra, kot jo svetovna skupnost odnese za isti evro. Izraženo v smislu časa, Interzero “premakne uro nazaj” na Dan prekoračitve Zemlje – že dosežen 28. julija 2022 – za 4 minute in 20 sekund ali za 2 uri in 20 minut, če štejemo samo v Nemčiji. Dr. Axel Schweitzer: »Čeprav se to število ur in minut na prvi pogled morda zdi nepomembno, kaže, da lahko tudi poslovna praksa srednje velikega podjetja, kot je Interzero, naredi razliko v svetovnem merilu in nas motivira, da nadaljujemo delo v prihodnost. Vse v našem neposrednem omrežju želimo spodbuditi, da prispevajo k trajnostnemu gospodarstvu zaprtega kroga in pomagajo ustaviti vedno večje izkoriščanje našega planeta.

Poglejte naš video o študiji


Uredba o embalaži

Izšla je Uredba o spremembi Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

+++16. septembra je bila s strani vlade Slovenije izdana Uredba o spremembi uredbe o embalaži, ki definira, da se deleži odpadne embalaže za posamezno trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala posebej.

 

16. septembra je bila s strani vlade Slovenije izdana Uredba o spremembi uredbe o embalaži, ki definira, da se deleži odpadne embalaže se za posamezno trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala posebej.

 

“Deleži odpadne embalaže se za posamezno trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala posebej z uporabo naslednje enačbe:

 

WQ (DROEx,emb.mat.x) = mQ (DROEx,emb.mat.x) / mQ (emb.mat.x),

 

pri čemer je:

 

– WQ (DROEx,emb.mat.x): delež odpadne embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo za posamezno trimesečje;

 

– mQ (DROEx,emb.mat.x): masa embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala, za katero je posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo sporočila podatke o dajanju na trg v RS v posameznem trimesečju;

 

– mQ (emb.mat.x): skupna masa embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala, za katero so vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo skupaj sporočile podatke o dajanju na trg v RS v posameznem trimesečju.

 

Spremenjena 3. točka Priloge 4 uredbe se prvič uporabi za izračun deležev odpadne embalaže za oktober, november in december 2022, pri čemer se pri izračunu deležev odpadne embalaže za četrto trimesečje leta 2022 izravnalnemu deležu odpadne embalaže prišteje tudi izravnalni delež odpadne embalaže za tretje trimesečje leta 2022.”

 

Več o novi uredbi si lahko preberete na povezavi: Uradni list – Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)

 

Vir: Uradni list, 2022-01-2819


Interzero Lindt embalaža

Lindt & Sprüngli pri optimizaciji trajnostne embalaže sodeluje z Interseroh+

Podjetje Lindt & Sprüngli, svetovni ponudnik švicarske čokolade, se je odločilo razviti možnost recikliranja in učinkovitosti surovin svoje embalaže. Interseroh+ jih kot kompetenten ponudnik storitev podpira pri doseganju specifičnih trajnostnih ciljev za embalažo. Rešitev »Made for Recycling« zagotavlja neodvisno analizo in priznan standard za certificiranje.

 

Köln. Do leta 2025 namerava Lindt & Sprüngli zagotoviti možnost recikliranja ali ponovne uporabe za vso svojo embalažo, odpraviti uporabo plastike, ki je ni mogoče reciklirati in zmanjšati skupno porabo nove plastike za 20 odstotkov. V ta namen vodilni ponudnik vrhunske čokolade na področju trajnostne optimizacije svoje embalaže sodeluje s strokovnim ponudnikom okoljskih storitev Interseroh+. Interseroh+ na podlagi standarda “Made for Recycling” podpira učinkovito izvajanje optimizacije embalaže v projektu “Lindt & Sprüngli Packaging Commitments” po vsem svetu.

 

Axel König, vodja korporativne pobude za trajnostno embalažo pri Lindt & Sprüngli, pojasnjuje: “Strokovna podpora podjetja Interseroh+ bo podjetju Lindt & Sprüngli pomagala doseči naših pet zavez za trajnostno embalažo, s čemer bomo podprli krožno gospodarstvo.”

 

»Veseli nas, da lahko podpremo Lindt & Sprüngli pri tem projektu doseganja trajnostne embalaže. Naši strokovnjaki imajo inovativna orodja in potrebno znanje ter izkušnje za doseganje konceptov embalaže z največjimi možnimi stopnjami recikliranja in visoko stopnjo učinkovitosti surovin – za vse možne tržne pogoje in izdelke. Zelo smo veseli, da lahko podpiramo vodilna podjetja, kot je Lindt & Sprüngli,« pravi Markus Müller-Drexel, predsednik izvršnega odbora Interseroh+ GmbH.

 

Interseroh+ svojim strankam zagotavlja prilagojene rešitve v okviru strokovnega partnerstva na poti do reciklirane in trajnostne embalaže. Dolgoročno sodelovanje vključuje kontinuirano svetovanje po vsem svetu – med drugim v ZDA, Franciji, Italiji in regiji DACH. Naše strokovne delavnice vam nudijo specifično znanje o temah, kot so uporaba recikliranih materialov in papirne embalaže.

 

Za hitro in enostavno oceno možnosti recikliranja embalaže Lindt & Sprüngli uporablja spletno orodje »Check for Recycling«. Za podrobnejšo analizo priskočijo na pomoč mednarodno izkušeni strokovnjaki “Made for Recycling”. Storitev je s svojo metodo znanstvenega ocenjevanja razvil ponudnik okoljskih storitev Interseroh skupaj z okoljskim inštitutom bifa, potrdil pa jo je inštitut Fraunhofer za procesno tehniko in embalažo IVV. V internem kompetenčnem centru za reciklažo plastike Interseroh+ strokovnjaki ne ocenjujejo le materialov in dizajna embalaže, temveč tudi njeno praktično sortirno sposobnost in možnost recikliranja. Leta 2020 je laboratorij v Mariboru v Sloveniji prejel mednarodno akreditacijo (ISO/IEC 17025:2017) – kot edina v EU priznana raziskovalna ustanova, specializirana za razvoj in analizo reciklirane plastike.

 

O podjetju Lindt & Sprüngli:

 

Lindt & Sprüngli že več kot 175 let proizvaja eno najboljših čokolad na svetu. Tradicionalno švicarsko podjetje s koreninami v Zürichu je vodilno na področju vrhunske čokolade. Kakovostne čokolade Lindt & Sprüngli trenutno izdelujejo v 11 proizvodnih obratih podjetja v Evropi in ZDA. Izdelke prodaja 31 hčerinskih podjetij in podružnic, v približno 500 trgovinah v lasti podjetja in prek mreže več kot 100 neodvisnih distributerjev po vsem svetu. Z več kot 14.000 zaposlenimi je promet skupine Lindt & Sprüngli leta 2021 znašal 4,74 milijard €.


Interzero Burger King

Ponovna uporaba je »in«: Interseroh in Burger King® začenjata skupni pilotni projekt ponovne uporabe

+++V šestmesečnem pilotnem projektu Interseroh in Burger King® lansirata lončke za večkratno uporabo v dvanajst restavracij Burger King® v Kölnu in Frechenu. Od 1. marca 2022 imajo kupci možnost, da kot alternativo embalaži za enkratno uporabo ob naročilu izberejo skodelice za pijačo za večkratno uporabo. Za izvedbo se uporablja kavcijski sistem, s katerim si lahko posodice za večkratno uporabo za tople in hladne napitke izposodite za en evro in jih vrnete v vse sodelujoče restavracije.

 

Z aktivno uporabo do 60.000 kozarcev, danih v obtok, je mogoče prihraniti na stotisoče kozarcev za enkratno uporabo. Interseroh kot dolgoletni ponudnik okoljskih storitev in storitev optimizacije ravnanja z odpadki Burger King® nenehno podpira pri cilju obvladovanja odpadkov z zmanjševanjem in recikliranjem plastike. Ugotovitve iz pilotnega projekta bodo uporabljene za razširitev sistema po vsej Nemčiji in razvoj nadaljnjih alternativ za ponovno uporabo. Cilj je do leta 2023 ponuditi možnosti za ponovno uporabo po vsej državi.

 

Interseroh s svojimi izkušnjami in nasveti ni le podpiral Burger Kinga® pri uvedbi sistema »looping«, temveč je med pilotnim obdobjem ponudnik okoljskih storitev prevzel vse korake za kroženje skodelic za ponovno uporabo. Po zbiranju uporabljenih kozarcev se le-ti očistijo v skladu z vsemi higienskimi standardi in nato dostavijo nazaj Burger Kingu® v ponovno uporabo.

“Preprečevanje nastajanja odpadkov je bistveni del trajnostne rabe virov,” pravi generalni direktor Interseroha dr. Axel Schweitzer. “Veseli nas, da Burger King® obravnava to pomembno vprašanje in da ga lahko podpremo z našim dolgoletnim strokovnim znanjem in izkušnjami pri zapiranju proizvodnih ciklov. Skupni projekt z Burger King® se zelo dobro ujema z našo vizijo sveta brez odpadkov in uporabo skodelic za večkratno uporabo. Ker je večkratna uporaba boljša za okolje.”

Dodatne informacije o Interserohovih rešitvah za večkratno uporabo najdete na:

https://www.interzero.de/mehrweg


OMV in Interzero partnerstvo

Strateški dogovor družbe ALBA in OMV

Inovativna, najsodobnejša zasnova sortirnice družbe ALBA z zmogljivostjo več kot 200.000 ton letno v Walldürnu v Nemčiji za predelavo mešanih plastičnih odpadkov v surovine za kemične reciklaže družbe OMV

• Strateško partnerstvo združuje dopolnilne prednosti in zmožnosti obeh strani, katerih cilj je še en korak v smeri sveta brez odpadkov

 

 

OMV, mednarodna integrirana družba za nafto, plin in kemikalije s sedežem na Dunaju, in ALBA Recycling, dobavitelj surovin ter vodilni na področju recikliranja in rešitev brez odpadkov, sporočata, da sta začela ekskluzivne razprave za skupno gradnjo in upravljanje inovativne sortirnice v Walldürnu v Nemčiji za nadaljnje razvrščanje mešanih plastičnih odpadkov za kemično recikliranje. Končna odločitev o naložbi se pričakuje v letu 2022.

 

ALBA Recycling upravlja pet sortirnic za lahko embalažo v Nemčiji in sortira približno tretjino lahke odpadne embalaže v Nemčiji – več kot 800.000 ton letno. Zato ima družba ALBA Recycling trenutno največjo zmogljivost sortiranja v Nemčiji, ki je povezana z visoko kakovostjo proizvodnje in visokimi stopnjami recikliranja.

 

Družba ALBA Recycling bo s tem sodelovanjem družbi OMV zagotovila dobavo visokokakovostne ustrezne surovine za kemično recikliranje, kar bo pomagalo zapolniti vrzel na področju plastike. Inovativna najsodobnejša sortirnica, ki jo je zasnovala družba ALBA Recycling, bo lahko letno obdelala več kot 200.000 ton poporabniških mešanih odpadkov v ustrezno surovino za proizvodnjo novih plastičnih izdelkov. Ta inovativni postopek sortiranja omogoča nadaljnjo ekstrakcijo poliolefinov iz frakcije odpadkov, ki trenutno zahteva sežig. Ta inovativen postopek sortiranja je bil preizkušen v industrijskem obsegu, proizvod pa je bil uspešno obdelan kot surovina v OMV-jevem pilotnem obratu ReOil®.

 

Maximilian Grasserbauer, podpredsednik družbe OMV Plastika za plastiko: »Uporabljena plastika pomembno vpliva na okolje in podnebje. Za zmanjšanje teh vplivov ob ohranitvi uporabnosti plastike je potreben premik k bolj krožnemu sistemu plastike. Kemično recikliranje, kot je postopek v obratu ReOil®, je odličen dodatek k dobro uveljavljenim mehanskim metodam recikliranja. V ALBI vidimo zelo perspektivnega partnerja za sodelovanje, ki ima dolgoletne izkušnje z recikliranjem rabljene plastike in s katerim želimo vlagati v prihodnost. V inovativno prihodnost, ki omogoča večje krožno gospodarstvo za plastične odpadke.«

 

»Z veseljem združujemo tehnološko izpopolnjeno kemično recikliranje družbe OMV z našo vodilno tehnologijo sortiranja na svetovnem trgu, da naredimo naslednji korak v krožnem gospodarstvu za svet brez odpadkov,« je povedal dr. Axel Schweitzer, lastnik družbe ALBA Recycling. »Kemično recikliranje ni tekmec mehanskemu recikliranju, saj je mehansko recikliranje najučinkovitejši način za obdelavo monofrakcij iz postopka sortiranja. Kemično recikliranje je edina rešitev za mešane plastične odpadke, kot so sestavljena in večplastna plastika. Nujno moramo reciklirati tudi ta material, da za naše stranke zapolnimo vrzel na tem področju. Recikliranje, ki ga bosta izvajala OMV in ALBA Recycling, bo ta mešani plastični odpadek, ki se danes sežiga, spremenilo v pomemben vir za proizvodnjo dovolj reciklažnega materiala, kar bo omogočilo trajnostno proizvodnjo blaga in embalaže.«

 

Družba OMV je bila med prvimi, ki so pred več kot desetletjem razvili tehnologijo za kemično recikliranje rabljene plastike. Pilotni obrat ReOil® deluje v rafineriji Schwechat v Avstriji od leta 2018 in lahko v eni uri 100 kilogramov rabljene plastike spremeni v 100 litrov sintetične surovine. Pilotni obrat je zabeležil že 14.500 delovnih ur, kar omogoča izboljšanje postopka termičnega krekinga in podpira nadaljnjo širitev tehnologije ReOil®. Družba OMV je sprejela končno odločitev o naložbi v povečan predstavitveni obrat z zmogljivostjo 16.000 ton letno, ki naj bi začel delovati leta 2023. Cilj družbe OMV je vzpostavitev komercialno izvedljivega obrata industrijskega obsega do leta 2026.

 

O družbi OMV

 

OMV proizvaja in trži nafto in plin ter kemične izdelke in rešitve na odgovoren način in razvija inovativne rešitve za krožno gospodarstvo. Družba OMV je s prihodki od prodaje v skupini v višini 36 milijard evrov in delovno silo s približno 22.400 zaposlenimi v letu 2021 ena največjih avstrijskih družb, ki kotirajo na borzi. Pri raziskovanju in proizvodnji ima družba OMV močno bazo v srednji in vzhodni Evropi ter uravnotežen mednarodni portfelj z Bližnjim vzhodom in Afriko, Severnim morjem, Rusijo in azijsko-pacifiškimi državami kot temeljnimi regijami. Povprečna proizvodnja je leta 2021 znašala 486.000 sodčkov na dan s poudarkom na zemeljskem plinu. Na področju rafinerij in trženja družba OMV upravlja tri rafinerije v Evropi in ima v lasti 15-odstotni delež v rafinerijah ADNOC in ADNOC Global Trading s skupno zmogljivostjo predelave okoli 500.000 sodčkov na dan. Poleg tega družba OMV upravlja približno 2100 bencinskih črpalk v desetih evropskih državah ter upravlja objekte za skladiščenje plina v Avstriji in Nemčiji. V letu 2021 je celoten obseg prodaje zemeljskega plina znašal 196 TWh. Prek svoje hčerinske družbe Borealis je OMV na področju kemikalij in materialov eden vodilnih svetovnih ponudnikov naprednih in krožnih rešitev za poliolefin ter vodilni na evropskem trgu osnovnih kemikalij, gnojil in mehanskega recikliranja plastike. Družba ponuja storitve in izdelke strankam po vsem svetu prek Borealisa in njegovih dveh pomembnih skupnih projektov: Borouge (z ADNOC, s sedežem v ZAE in Singapurju) in Baystar™ (s TotalEnergies, s sedežem v ZDA). Trajnost je sestavni del korporativne strategije družbe OMV. OMV podpira prehod na nizkoogljično gospodarstvo in je določil merljive cilje za zmanjšanje intenzivnosti ogljika ter uvedbo novih energetskih in petrokemičnih rešitev.

 

Družba ALBA Recycling GmbH

 

ALBA Recycling GmbH, vodilno podjetje v Evropi za recikliranje plastike in del Interseroha, razvija, gradi in upravlja obrate za recikliranje rabljene embalaže. To so edinstveni obrati za sortiranje embalaže iz zbirke rumenih vrečk ali posod za recikliranje na različnih lokacijah v Nemčiji. Obrati veljajo za najsodobnejše in najnaprednejše v Evropi z najvišjimi stopnjami recikliranja. Poleg sortiranja je družba ALBA vodilna na področju mehanskega recikliranja in predelave. ALBA Recycling GmbH upravlja obrat za recikliranje plastike v Eisenhüttenstadtu, kjer iz sortirane plastike izdelujejo naši inovativni in nagrajeni surovini recythen® in procyclen®. Družba ALBA reciklira več kot 40.000 ton polietilena in polipropilena ter uporablja znanje iz lastnega laboratorija za raziskave in razvoj družbe ALBA v Mariboru v Sloveniji. Izdelki iz Eisenhüttenstadta se uporabljajo za več namenov, vključno z oblikovalskimi izdelki.


Plastics recycling awards

Interseroh prejel evropsko nagrado na področju recikliranja plastike

V podjetju Interseroh smo zavezani k nenehnim inovacijam v tehnologiji in strokovnemu razvoju svojih kadrov. Naš strokovni in transparentni postopek recikliranih virov in sistema ravnanja z odpadno embalažo potrjuje tudi strokovna javnost. Že drugo leto zapored smo tako na ravni skupine prejeli prestižno evropsko nagrado Plastic recycling Award Europe 2020, ki jo podeljuje strokovno evropsko združenje »Crain Communications and Plastics Recyclers Europe (PRE).

 

Odličnost našega dela potrjuje stroka: nagrade v dveh kategorijah

Nagrajeni smo bili v dveh kategorijah, in sicer Izdelki leta za gospodinjstvo ter prosti čas ter Inovacija leta za reciklirne stroje. Nagrajeni izdelki so bili narejeni iz reciklirane plastike s pomočjo Interserohovega procesa Recycled Resource.

Podelitev nagrad je bila v med 9. in 11. decembrom lani na srečanju Plastics Recyclers Europe (PRE), kjer je strokovna komisija preučila najnovejše dosežke s področja recikliranja plastike, praktičnih rešitev za krožno in trajnostno uporabo plastike, ravnanja s plastičnimi odpadki in boljšega dizajna za recikliranje. V sklopu podelitve je udeležence pozdravil tudi evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo pri Evropski komisiji Virginijus Sinkevičius.

 

Med nagrajenimi izdelki tudi stol FALK

Med nagrajenimi izdelki leta 2020 je tudi prvi dizajnerski stol na svetu, narejen iz reciklirane plastike: stol FALK. Razvili smo ga v sodelovanju z oblikovalci v danskem pohištvenem studiu HOUE. Reciklirano plastiko, uporabljeno za izdelavo stola smo pridobili s pomočjo Interserohovega procesa Recycled Resource. Izdelani stol se lahko pohvali tako s privlačnim videzom kot tudi s primerom uporabne vrednost reciklirane plastike. Po zaključeni življenjski dobi stol lahko razstavimo na posamezne dele in recikliramo. FALK predstavlja vodilni projekt zaprtih zank v gospodarstvu in zaščite okolja.

 

Natančno in trajnostno izpolnimo želje naših strank

Nagrada je bila podeljena tudi za kaskadni sistem za ekstrudiranje COREMA®, ki ga je Interseroh razvil s proizvajalcem tehnologije EREMA. COREMA® v samo enem koraku obdelave omogoča izdelavo prilagojenih reciklažnih zmesi za izjemno visokokakovostne aplikacije.

 

Stol Falk