Trajnometer (Environmental Sustainability Dashboard)

je rešitev za zajemanje in optimizacijo ustreznih okoljskih kazalnikov ter upravljanje trajnostnih ciljev. Primerno za podjetja vseh velikosti. Naš cilj je, da vas popeljemo na pot, na kateri boste dosegli in presegli svoje trajnostne cilje.

Prenesite predstavitev

Oglejte si naš Trajnometer v 90 sekundni predstavitvi

Koristi vsakega koraka, ki ga naredite z nami

6 Izboljšanje delovanja

Izgradnja trajnostnega poslovanja

Preberite več

5 Interpretacija rezultatov

Vpogled v uspešnost in možnosti izboljšav

Preberite več

4 Nadzorna plošča

Celovit pregled vpliva na okolje

Preberite več

1 Analiza konteksta

Transparenten pregled vašega poslovanja.

Preberite več

2 Analiza podatkov

Definicija pomembnih kazalnikov

Preberite več

3 Vnos podatkov

Prednastavljena predloga za lažji vnos podatkov.

Preberite več

1 Analiza konteksta

Transparenten pregled vašega poslovanja.

Preberite več

2 Analiza podatkov

Definicija pomembnih kazalnikov

Preberite več

3 Vnos podatkov

Prednastavljena predloga za lažji vnos podatkov.

Preberite več

4 Nadzorna plošča

Celovit pregled vpliva na okolje

Preberite več

5 Interpretacija rezultatov

Vpogled v uspešnost in možnosti izboljšav

Preberite več

6 Izboljšanje delovanja

Izgradnja trajnostnega poslovanja

Preberite več

Imate kakšna vprašanja?

Naš strokovnjak vam je na voljo za informacije o naši rešitvi.

Pišite zdaj

Vaša kontaktna oseba:

Matej Marka

1 Analiza konteksta

Da boste lahko vzpostavili trajnostno poslovanje, je sprva potrebno narediti analizo okoljske uspešnosti.

 • Začetna analiza: Skupaj ocenimo, kakšno je vaše obstoječe stanje in cilje prilagodimo vašemu individualnemu kontekstu.
 • Analiza procesa: Opredelite trajnostne cilje, ustrezne ključne kazalnike uspešnosti in strategijo integracije podatkov.
 • Opredelitve makro ciljev: Določite posebne trajnostne cilje, ki so usklajeni s poslovnimi cilji.

2 Analiza podatkov

Če želite, da bodo okoljski podatki v prihodnosti temelj vaših odločitev, moramo najprej zbrati ustrezne informacije.

 • Ustrezni ključni kazalniki uspešnosti: Opredelite ustrezne in izčrpne podatke za smiselne vpoglede.
 • Analiza potrebnih podatkov: Opredeljeno je strukturiranje vhodnih podatkov
 • Analiza razpoložljivih podatkov: Obstoječe podatke v vašem podjetju primerjamo s potrebnimi podatki, tako da izvedemo GAP analizo.
 • Nastavitev postopka vnosa podatkov

3 Vnos podatkov

Naši svetovalci vam pomagajo najti potrebne podatke in odkriti informacije o vašem vplivu na okolje.

 • Predloga vhodnih podatkov
 • Preverjanje podatkov: Preverite točnost podatkov, da zagotovite zanesljive rezultate.
 • Podpora pri vnosu podatkov

4 Nadzorna plošča

Zmogljive vizualizacije podatkov o trajnosti vam omogočajo dostop do vseh potrebnih informacij za pripravo trajnostnega poročila. 

 • KPI na več ravneh: Spremljajte parametre za namene poročanja in določite tudi metrike, skladne s standardi
 • Poročanje: Pridobite uporabne vpoglede in jih izvozite za pripravo poročila
 • Prilagodljivost: Nadzorno ploščo in grafiko lahko prilagodite tako, da se ujemata z vašo blagovno znamko.

5 - Interpretacija rezultatov

Naši svetovalci vas opozorijo, kje lahko izboljšate učinkovitost in uspešnost ter kratkoročne in dolgoročne vplive .

 • Kritično preglejte rezultate: poglobite razumevanje podatkov in njihovih posledic.
 • Osredotočite se na določene ključne kazalnike uspešnosti: Pridobite prilagojene razlage.

6 - Izboljšanje delovanja

Ne glede na to, ali potrebujete trajnostno poročilo ali pa samo želite preseči svoje konkurente, smo tu, da vam pomagamo načrtovati vašo zeleno prihodnost.

 • Določimo akcijske načrte: Ocenite uspešnost glede na ključne kazalnike uspešnosti in opredelite področja za izboljšave.
 • Prilagodite cilje: Prilagojeni ukrepi za izboljšanje na podlagi ključnih kazalnikov uspešnosti in ciljev.
 • Podpora pri izvajanju: Izvedite ukrepe in izboljšajte svojo okoljsko uspešnost s pomočjo naših krožnih rešitev

Naj vam na kratko predstavimo Trajnometer v praksi

FAQ

Trajnometer je Interzerova rešitev za organizacije vseh velikosti, ki jih zanima spremljanje podatkov, povezanih s trajnostjo. Naša nadzorna plošča omogoča enostaven dostop do različnih okoljskih ključnih kazalnikov uspešnosti, kot so poraba energije, emisije, poraba vode, ravnanje z odpadki in drugih okoljskih kazalnikov.

Izračuni okoljske preglednice trajnostnega razvoja temeljijo na najpomembnejših mednarodnih standardih:

 • Globalna pobuda za poročanje – GRI
 • Pobuda za toplogredne pline – GHG
 • Kumulativno povpraševanje po energiji – CED

[Zirkularitätsindex auch für Italien]
Metodologijo Interzero so potrdile organizacije GRI, GHG in CED.

Naš Trajnometer je v celoti skladen z direktivo o trajnostnem poročanju podjetij (CSRD) in enotnim evropskim sistemom poročanja (ESRS). Pozorno spremljamo razvoj sistema ESRS in se zavezujemo, da bomo izvedli vse potrebne prilagoditve za zagotovitev stalne skladnosti.

Uradno izjavo o uskladitvi GRI z ESRS si lahko ogledate na spletni strani Globalne pobude za poročanje: Povezava do uskladitve GRI z ESRS: Spletna stran GRI ESRS

Trajnometer (Environmental Sustainability Dashboard) je strateško orodje, ki vaši organizaciji pomaga pri sprejemanju podatkovno podprtih odločitev o vaši trajnostni uspešnosti.

Interzerova nadzorna plošča na jasen in razumljiv način predstavlja pomembne okoljske kazalnike in podatke: Stopnjo podrobnosti, ki se prikaže, je mogoče prilagoditi potrebam uporabnika.

Interzero vas podpira s strokovnim svetovanjem na področju presoje vplivov na okolje in poročanja:

 • Analiza konteksta in podatkov, nastavitev/posodabljanje vhodnih podatkov.
 • Razlaga rezultatov
 • Izboljšanje učinkovitosti – določanje ciljev, opredelitev akcijskih načrtov,
 • Stalna podpora pri upravljanju nadzorne plošče

Z analizo ključnih okoljskih kazalnikov lahko Interzero ugotovi vaša področja potrebna izboljšav, izboljša prizadevanja za trajnost podjetja, določi cilje, spremlja napredek in izboljša vašo splošno okoljsko strategijo.

Trajnometer igra ključno vlogo pri pregledovanju okoljske uspešnosti podjetij in sprejemanju informiranih odločitev. Omogoča vizualizacijo podatkov in deležnikom omogoča prepoznavanje trendov, določanje ciljev, merjenje napredka in ugotavljanje področij za izboljšave.

Krepi preglednost, odgovornost in trajnostne prakse.

Izračuni vpliva izpustov toplogrednih plinov scope 3 se izvajajo v skladu z uveljavljenimi standardi trajnostnega poročanja, kot je Globalna pobuda za poročanje (GRI), zlasti GRI 305-3 in 305-5, ter smernicami o toplogrednih plinih (GHG) in kumulativnem povpraševanju po energiji (CED). Pomembno je poudariti, da je za zbiranje podatkov o obsegu 3 odgovorna stranka, mi pa zagotavljamo orodja in podporo za pomoč pri tem procesu.

Vključuje lahko številne podatke, vključno s podatki o porabi energije, emisijah toplogrednih plinov, porabi vode, stopnji nastajanja in recikliranja odpadkov, proizvodnji energije iz obnovljivih virov in drugih pomembnih okoljskih kazalnikih.

Specifične podatke je mogoče prilagoditi ciljem, panogi in prednostnim nalogam organizacije.

Vsi podatki so varno shranjeni v podatkovnem središču družbe AWS, vodilnega svetovnega ponudnika računalništva v oblaku, v Frankfurtu. Naši ukrepi za varnost podatkov vključujejo redne varnostne revizije ter skladnost z uredbo GDPR in drugimi ustreznimi predpisi o varstvu podatkov, da bi zagotovili varnost in zaupnost vaših podatkov.

Ne, nadzorna plošča ne ustvarja trajnostnega poročila. Namesto tega zagotavlja ključne kazalnike uspešnosti, ki jih je mogoče vključiti v trajnostno poročilo.
Interzero lahko za vaše podjetje pripravi poročilo o trajnosti. Podatki, ki jih ustvari nadzorna plošča, so skladni z zahtevami Direktive o trajnostnem poročanju podjetij (CSRD) in zato primerni za vključitev v poročilo.

Seveda vam lahko pomagamo pripraviti trajnostno poročilo, prilagojeno potrebam vašega podjetja. Podatki, ki jih ustvari Trajnometer izpolnjujejo zahteve Direktive o trajnostnem poročanju podjetij (CSRD) in so zato primerni za vključitev v poročilo.
Obrnite se na naše strokovnjake za trajnostni razvoj.

Interzero Trajnometer zagotavlja podatke in vpogled, ki so potrebni za poročanje o trajnosti v standardni obliki Globalne pobude za poročanje (GRI, serija 300). Organizacijam omogoča zbiranje, analizo in predstavitev podatkov o okoljski uspešnosti na standardiziran in pregleden način. Ti podatki se lahko uporabijo za pripravo trajnostnih poročil, odgovarjanje na poizvedbe zainteresiranih strani, izpolnjevanje obveznosti poročanja in dokazovanje zavezanosti organizacije k trajnosti.

Interzero ima bogate izkušnje z merjenjem vplivov na okolje v skladu z mednarodnimi standardi, začenši z metodologijo ocenjevanja življenjskega cikla (LCA). Izvedli smo številne študije LCA v različnih panogah, ki zagotavljajo dragocen vpogled v trajnostne prakse in pomagajo podjetjem zmanjšati njihov okoljski odtis.

Zaradi našega strokovnega znanja in zavezanosti k trajnosti smo zaupanja vreden partner organizacijam, ki želijo izboljšati svojo okoljsko uspešnost.

Trajnometer ponuja organizacijam številne prednosti, saj zagotavlja jasen in jedrnat vizualni prikaz okoljske uspešnosti ter omogoča sprejemanje informiranih odločitev.

 • Zmanjšanje vpliva na okolje.
 • Skladnost z regulativnimi zahtevami in zahtevami ESG, ki postajajo vse strožje, ter okoljska uspešnost sta vedno bolj v ospredju.
 • Da bi ostali konkurenčni. Vedno več potrošnikov/kupcev sprejema okolju prijazne nakupne odločitve.
 • Z zelenim komuniciranjem izboljšate tudi svojo podobo na trgu. METODA IZRAČUNA*
  na podlagi mednarodnih standardov: GRI – GHG – CED.
  *Certifikacija v teku
 • IZDELANO PO MERI KUPCA

Naša rešitev je prilagodljiva in ustreza potrebam vašega podjetja na ravni podjetja ali posameznika.

Gre za rešitev po meri, ki temelji na individualnih potrebah in pričakovanjih.

Po začetnem podrobnem pogovoru bo Interzero ocenil potrebe vaše organizacije in ponudil najboljšo rešitev za vaše zahteve.

Pišite na

Matej Marka

Vaša kontaktna oseba:

Matej Marka