Resources SAVED by recycling

Interzero je objavil najnovejšo študijo „Resources SAVED by recycling“

 

Dokazi so jasni: krožno gospodarstvo je dobro za okolje.

+++ Po podatkih iz študije iz leta 2021 so rešitve Interzero s krožno zanko zmanjšale 1 milijon ton emisij toplogrednih plinov, hkrati pa prihranile 12,5 milijona ton primarnih virov. Izognili smo se 199 milijonom evrov stroškov za okoljsko škodo.

+++ Interzero predstavlja podatke iz nove študije Fraunhoferjevega inštituta za okolje, varnost in energetsko tehnologijo UMSICHT ​​na K 2022, sejmu plastike in gume v Berlinu/Kölnu. Interzero, kot vodilni evropski ponudnik storitev krožnega gospodarstva, si vsako leto zastavi isto vprašanje: katerim vrstam okoljske škode se naše rešitve dejansko izognejo za stranke in kako to ustvarja potencialne prihranke za družbo? Študija »resources SAVED by recikliranje«, ki jo je danes objavil Fraunhofer UMSICHT, ponovno dokazuje očiten pozitiven učinek. Leta 2021 je Interzero dosegel nekaj pomembnih okoljskih mejnikov. Z upravljanjem skupno 1,8 milijona ton materiala v zanki je družbi Interzero in njenim naročnikom v letu 2021 uspelo prihraniti približno 12,5 milijona ton primarnih virov, hkrati pa zmanjšati emisije toplogrednih plinov za približno milijon ton. Brez prizadevanj družbe Interzero bi stroški okoljske škode, povezane s podnebjem, znašali 199 milijonov evrov (z uporabo metod izračuna stroškov nemške zvezne agencije za okolje). Primarni viri, prihranjeni letos, so enakovredni 5.227 popolnoma odraslim drevesom sekvoje. Predsednik in delničar Interzero dr. Axel Schweitzer: “Vročina, suša, poplave, bolezni in lakota – posledice podnebnih sprememb in prekomernega izkoriščanja naravnega okolja se zdaj vedno bolj čutijo po vsem svetu.” Vsako leto s pomočjo te študije ocenimo rezultate prizadevanj, ki jih vlagamo skupaj z našimi strankami in partnerji. Z objavo študije pa želimo poudariti tudi učinkovitost zaprtega upravljanja virov kot ekološkega in ekonomskega orodja za boj proti katastrofalnemu okoljskemu obnašanju človeštva in podnebnim spremembam. Krožno gospodarstvo ponuja ogromno priložnosti, ki jih ne smemo izgubiti izpred oči, še posebej glede na napeto situacijo v Evropi in s tem povezano rast cen energije. Vse podrobnosti trenutne študije bodo objavljene na K 2022, ki bo potekal od 19. do 26. oktobra v Düsseldorfu. Na tem dogodku, največjem svetovnem sejmu za plastiko in gumo, bodo strokovnjaki Interzero Plastics Recycling predstavili inovativne tehnologije in storitve za recikliranje plastike ter pojasnili okoljske prednosti recikliranja pred primarno proizvodnjo. Po izračunih raziskovalcev Fraunhoferjevega inštituta uporaba Interzerove reciklirane plastike “Prociclen” zmanjša podnebju škodljive emisije za 56 odstotkov v primerjavi z uporabo primarne plastike, izdelane iz surove nafte. Interzero že vrsto let sodeluje s podjetjem Fraunhofer UMSICHT ​​za izdelavo znanstvenih ocen prihrankov, doseženih z lastnimi dejavnostmi zaprtega kroga. Podjetje je tudi nedavno komunikacijsko kampanjo temeljilo na izračunih Fraunhoferjevih strokovnjakov. Pod imenom “En svet. Zero Waste. Let’s #MoveTheDate’ Interzero opozarja na ohranjanje naravnih virov. Po metodah, ki jih uporablja Global Footprint Network, Interzero vrne planetu 10-krat več regenerativne zmogljivosti za ustvarjanje vrednosti v vrednosti enega evra, kot jo svetovna skupnost odnese za isti evro. Izraženo v smislu časa, Interzero “premakne uro nazaj” na Dan prekoračitve Zemlje – že dosežen 28. julija 2022 – za 4 minute in 20 sekund ali za 2 uri in 20 minut, če štejemo samo v Nemčiji. Dr. Axel Schweitzer: »Čeprav se to število ur in minut na prvi pogled morda zdi nepomembno, kaže, da lahko tudi poslovna praksa srednje velikega podjetja, kot je Interzero, naredi razliko v svetovnem merilu in nas motivira, da nadaljujemo delo v prihodnost. Vse v našem neposrednem omrežju želimo spodbuditi, da prispevajo k trajnostnemu gospodarstvu zaprtega kroga in pomagajo ustaviti vedno večje izkoriščanje našega planeta.

Poglejte naš video o študiji


Uredba o embalaži

Izšla je Uredba o spremembi Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

+++16. septembra je bila s strani vlade Slovenije izdana Uredba o spremembi uredbe o embalaži, ki definira, da se deleži odpadne embalaže za posamezno trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala posebej.

 

16. septembra je bila s strani vlade Slovenije izdana Uredba o spremembi uredbe o embalaži, ki definira, da se deleži odpadne embalaže se za posamezno trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala posebej.

 

“Deleži odpadne embalaže se za posamezno trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala posebej z uporabo naslednje enačbe:

 

WQ (DROEx,emb.mat.x) = mQ (DROEx,emb.mat.x) / mQ (emb.mat.x),

 

pri čemer je:

 

– WQ (DROEx,emb.mat.x): delež odpadne embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo za posamezno trimesečje;

 

– mQ (DROEx,emb.mat.x): masa embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala, za katero je posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo sporočila podatke o dajanju na trg v RS v posameznem trimesečju;

 

– mQ (emb.mat.x): skupna masa embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala, za katero so vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo skupaj sporočile podatke o dajanju na trg v RS v posameznem trimesečju.

 

Spremenjena 3. točka Priloge 4 uredbe se prvič uporabi za izračun deležev odpadne embalaže za oktober, november in december 2022, pri čemer se pri izračunu deležev odpadne embalaže za četrto trimesečje leta 2022 izravnalnemu deležu odpadne embalaže prišteje tudi izravnalni delež odpadne embalaže za tretje trimesečje leta 2022.”

 

Več o novi uredbi si lahko preberete na povezavi: Uradni list – Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)

 

Vir: Uradni list, 2022-01-2819


Interzero in Alba Berlin – nova skupina čestita novim, starim mojstrom

+++ 11. naslov prvakov za berlinske albatrose Berlin/Köln.

Že v tekoči sezoni se je dalo na nek način napovedovati, zdaj pa je lepa realnost: košarkarska ekipa ALBA BERLIN je že enajstič postala nemški košarkarski prvak. Interzero, novoustanovljena skupina podjetij krožnega gospodarstva, ki ji pripada glavni pokrovitelj in okoljski partner Interseroh+, jim čestita za tretjo zmago v prvenstvu zapored. »Doslej nam je poleg ostalih naslovov uspelo doživeti 11 skupnih pokalnih in 11 prvenstvenih zmag. A vsaka zmaga in vsako prvenstvo je nekaj posebnega. Zato se želim v imenu Interzero zahvaliti celotni ALBA BERLIN. košarkarski ekipi in navijačem za to ponovno odlično sezono 2021/22. Dejstvo, da smo v istem tednu predstavili novo ime skupine Interzero in da je ALBA BERLIN postala prvak Nemčije, je dober znak za naše novo podjetje,« pravi dr. Axel Schweizer, delničar družbe Interzero in član nadzornega sveta družbe ALBA BERLIN. Trajnost povezuje Ime Interzero Group, ki je nastalo s takojšnjim izstopom iz skupine ALBA Group, pomeni pa inovativno, trajnostno in uporabniku prijazno recikliranje in upravljanje recikliranja. Vizija podjetja Interzero je svet brez odpadkov. V tem kontekstu so zaposleni in vodje skupine podjetij še posebej ponosni, da je Albatrosovo sponzorstvo namenjeno klubu, ki želi do leta 2025 postati najbolj trajnosten košarkarski klub v Evropi in se temu primerno vidi kot aktiven družbeni akter. s trajnostnimi cilji ZN, ki so pomembni za povezavo. Razglašeni cilj združenja je podpora fizično in duševno aktivnim državljanom, ki bodo pomagali oblikovati svet danes in jutri.” Zaradi tega odprtega pristopa in širokega sodelovanja niso le najboljši bundesligaši v ALBA BERLINU, ampak tudi bundesligaši in ekipe v drugih razredih.

Košarka ponuja strategije uspeha za podjetja

Schweizer poudarja, da je uspeh mogoče doseči le v športu, pa tudi v poslu, z drzno vizijo, vztrajnostjo in predvsem timskim delom. Košarka s svojo hitro igro in dovršenimi pravili je tudi v tem pogledu posebej zahtevna in je dober zgled zaposlenim in vodjem. To se ujema z daljnosežno vizijo Interzero o svetu brez odpadkov. Prav tako se mora skupina podjetij agilno premikati na včasih zelo reguliranih, danes pa izjemno dinamičnih trgih. Zato sta Interzero in ALBA BERLIN odlična partnerja. “Naš športni uspeh je rezultat močnega koncepta za mlade talente in dolgoročnih, stabilnih partnerstev. Interzero nam daje tudi dragocene impulze v smeri okoljske trajnosti in nas spremlja v mednarodni usmerjenosti naših programov,” komentira Marco Baldi, generalni direktor ALBA BERLIN. Interzero bo v prihodnji sezoni glavni sponzor in okoljski partner. Povezave je treba razširiti s posebnim sklicevanjem na idejo trajnosti.

Priloženo fotografijo lahko prosto uporabljate pod virom “Interzero”.


Interzero Lindt embalaža

Lindt & Sprüngli pri optimizaciji trajnostne embalaže sodeluje z Interseroh+

Podjetje Lindt & Sprüngli, svetovni ponudnik švicarske čokolade, se je odločilo razviti možnost recikliranja in učinkovitosti surovin svoje embalaže. Interseroh+ jih kot kompetenten ponudnik storitev podpira pri doseganju specifičnih trajnostnih ciljev za embalažo. Rešitev »Made for Recycling« zagotavlja neodvisno analizo in priznan standard za certificiranje.

 

Köln. Do leta 2025 namerava Lindt & Sprüngli zagotoviti možnost recikliranja ali ponovne uporabe za vso svojo embalažo, odpraviti uporabo plastike, ki je ni mogoče reciklirati in zmanjšati skupno porabo nove plastike za 20 odstotkov. V ta namen vodilni ponudnik vrhunske čokolade na področju trajnostne optimizacije svoje embalaže sodeluje s strokovnim ponudnikom okoljskih storitev Interseroh+. Interseroh+ na podlagi standarda “Made for Recycling” podpira učinkovito izvajanje optimizacije embalaže v projektu “Lindt & Sprüngli Packaging Commitments” po vsem svetu.

 

Axel König, vodja korporativne pobude za trajnostno embalažo pri Lindt & Sprüngli, pojasnjuje: “Strokovna podpora podjetja Interseroh+ bo podjetju Lindt & Sprüngli pomagala doseči naših pet zavez za trajnostno embalažo, s čemer bomo podprli krožno gospodarstvo.”

 

»Veseli nas, da lahko podpremo Lindt & Sprüngli pri tem projektu doseganja trajnostne embalaže. Naši strokovnjaki imajo inovativna orodja in potrebno znanje ter izkušnje za doseganje konceptov embalaže z največjimi možnimi stopnjami recikliranja in visoko stopnjo učinkovitosti surovin – za vse možne tržne pogoje in izdelke. Zelo smo veseli, da lahko podpiramo vodilna podjetja, kot je Lindt & Sprüngli,« pravi Markus Müller-Drexel, predsednik izvršnega odbora Interseroh+ GmbH.

 

Interseroh+ svojim strankam zagotavlja prilagojene rešitve v okviru strokovnega partnerstva na poti do reciklirane in trajnostne embalaže. Dolgoročno sodelovanje vključuje kontinuirano svetovanje po vsem svetu – med drugim v ZDA, Franciji, Italiji in regiji DACH. Naše strokovne delavnice vam nudijo specifično znanje o temah, kot so uporaba recikliranih materialov in papirne embalaže.

 

Za hitro in enostavno oceno možnosti recikliranja embalaže Lindt & Sprüngli uporablja spletno orodje »Check for Recycling«. Za podrobnejšo analizo priskočijo na pomoč mednarodno izkušeni strokovnjaki “Made for Recycling”. Storitev je s svojo metodo znanstvenega ocenjevanja razvil ponudnik okoljskih storitev Interseroh skupaj z okoljskim inštitutom bifa, potrdil pa jo je inštitut Fraunhofer za procesno tehniko in embalažo IVV. V internem kompetenčnem centru za reciklažo plastike Interseroh+ strokovnjaki ne ocenjujejo le materialov in dizajna embalaže, temveč tudi njeno praktično sortirno sposobnost in možnost recikliranja. Leta 2020 je laboratorij v Mariboru v Sloveniji prejel mednarodno akreditacijo (ISO/IEC 17025:2017) – kot edina v EU priznana raziskovalna ustanova, specializirana za razvoj in analizo reciklirane plastike.

 

O podjetju Lindt & Sprüngli:

 

Lindt & Sprüngli že več kot 175 let proizvaja eno najboljših čokolad na svetu. Tradicionalno švicarsko podjetje s koreninami v Zürichu je vodilno na področju vrhunske čokolade. Kakovostne čokolade Lindt & Sprüngli trenutno izdelujejo v 11 proizvodnih obratih podjetja v Evropi in ZDA. Izdelke prodaja 31 hčerinskih podjetij in podružnic, v približno 500 trgovinah v lasti podjetja in prek mreže več kot 100 neodvisnih distributerjev po vsem svetu. Z več kot 14.000 zaposlenimi je promet skupine Lindt & Sprüngli leta 2021 znašal 4,74 milijard €.


Interzero Burger King

Ponovna uporaba je »in«: Interseroh in Burger King® začenjata skupni pilotni projekt ponovne uporabe

+++V šestmesečnem pilotnem projektu Interseroh in Burger King® lansirata lončke za večkratno uporabo v dvanajst restavracij Burger King® v Kölnu in Frechenu. Od 1. marca 2022 imajo kupci možnost, da kot alternativo embalaži za enkratno uporabo ob naročilu izberejo skodelice za pijačo za večkratno uporabo. Za izvedbo se uporablja kavcijski sistem, s katerim si lahko posodice za večkratno uporabo za tople in hladne napitke izposodite za en evro in jih vrnete v vse sodelujoče restavracije.

 

Z aktivno uporabo do 60.000 kozarcev, danih v obtok, je mogoče prihraniti na stotisoče kozarcev za enkratno uporabo. Interseroh kot dolgoletni ponudnik okoljskih storitev in storitev optimizacije ravnanja z odpadki Burger King® nenehno podpira pri cilju obvladovanja odpadkov z zmanjševanjem in recikliranjem plastike. Ugotovitve iz pilotnega projekta bodo uporabljene za razširitev sistema po vsej Nemčiji in razvoj nadaljnjih alternativ za ponovno uporabo. Cilj je do leta 2023 ponuditi možnosti za ponovno uporabo po vsej državi.

 

Interseroh s svojimi izkušnjami in nasveti ni le podpiral Burger Kinga® pri uvedbi sistema »looping«, temveč je med pilotnim obdobjem ponudnik okoljskih storitev prevzel vse korake za kroženje skodelic za ponovno uporabo. Po zbiranju uporabljenih kozarcev se le-ti očistijo v skladu z vsemi higienskimi standardi in nato dostavijo nazaj Burger Kingu® v ponovno uporabo.

“Preprečevanje nastajanja odpadkov je bistveni del trajnostne rabe virov,” pravi generalni direktor Interseroha dr. Axel Schweitzer. “Veseli nas, da Burger King® obravnava to pomembno vprašanje in da ga lahko podpremo z našim dolgoletnim strokovnim znanjem in izkušnjami pri zapiranju proizvodnih ciklov. Skupni projekt z Burger King® se zelo dobro ujema z našo vizijo sveta brez odpadkov in uporabo skodelic za večkratno uporabo. Ker je večkratna uporaba boljša za okolje.”

Dodatne informacije o Interserohovih rešitvah za večkratno uporabo najdete na:

https://www.interzero.de/mehrweg


OMV in Interzero partnerstvo

Strateški dogovor družbe ALBA in OMV

Inovativna, najsodobnejša zasnova sortirnice družbe ALBA z zmogljivostjo več kot 200.000 ton letno v Walldürnu v Nemčiji za predelavo mešanih plastičnih odpadkov v surovine za kemične reciklaže družbe OMV

• Strateško partnerstvo združuje dopolnilne prednosti in zmožnosti obeh strani, katerih cilj je še en korak v smeri sveta brez odpadkov

 

 

OMV, mednarodna integrirana družba za nafto, plin in kemikalije s sedežem na Dunaju, in ALBA Recycling, dobavitelj surovin ter vodilni na področju recikliranja in rešitev brez odpadkov, sporočata, da sta začela ekskluzivne razprave za skupno gradnjo in upravljanje inovativne sortirnice v Walldürnu v Nemčiji za nadaljnje razvrščanje mešanih plastičnih odpadkov za kemično recikliranje. Končna odločitev o naložbi se pričakuje v letu 2022.

 

ALBA Recycling upravlja pet sortirnic za lahko embalažo v Nemčiji in sortira približno tretjino lahke odpadne embalaže v Nemčiji – več kot 800.000 ton letno. Zato ima družba ALBA Recycling trenutno največjo zmogljivost sortiranja v Nemčiji, ki je povezana z visoko kakovostjo proizvodnje in visokimi stopnjami recikliranja.

 

Družba ALBA Recycling bo s tem sodelovanjem družbi OMV zagotovila dobavo visokokakovostne ustrezne surovine za kemično recikliranje, kar bo pomagalo zapolniti vrzel na področju plastike. Inovativna najsodobnejša sortirnica, ki jo je zasnovala družba ALBA Recycling, bo lahko letno obdelala več kot 200.000 ton poporabniških mešanih odpadkov v ustrezno surovino za proizvodnjo novih plastičnih izdelkov. Ta inovativni postopek sortiranja omogoča nadaljnjo ekstrakcijo poliolefinov iz frakcije odpadkov, ki trenutno zahteva sežig. Ta inovativen postopek sortiranja je bil preizkušen v industrijskem obsegu, proizvod pa je bil uspešno obdelan kot surovina v OMV-jevem pilotnem obratu ReOil®.

 

Maximilian Grasserbauer, podpredsednik družbe OMV Plastika za plastiko: »Uporabljena plastika pomembno vpliva na okolje in podnebje. Za zmanjšanje teh vplivov ob ohranitvi uporabnosti plastike je potreben premik k bolj krožnemu sistemu plastike. Kemično recikliranje, kot je postopek v obratu ReOil®, je odličen dodatek k dobro uveljavljenim mehanskim metodam recikliranja. V ALBI vidimo zelo perspektivnega partnerja za sodelovanje, ki ima dolgoletne izkušnje z recikliranjem rabljene plastike in s katerim želimo vlagati v prihodnost. V inovativno prihodnost, ki omogoča večje krožno gospodarstvo za plastične odpadke.«

 

»Z veseljem združujemo tehnološko izpopolnjeno kemično recikliranje družbe OMV z našo vodilno tehnologijo sortiranja na svetovnem trgu, da naredimo naslednji korak v krožnem gospodarstvu za svet brez odpadkov,« je povedal dr. Axel Schweitzer, lastnik družbe ALBA Recycling. »Kemično recikliranje ni tekmec mehanskemu recikliranju, saj je mehansko recikliranje najučinkovitejši način za obdelavo monofrakcij iz postopka sortiranja. Kemično recikliranje je edina rešitev za mešane plastične odpadke, kot so sestavljena in večplastna plastika. Nujno moramo reciklirati tudi ta material, da za naše stranke zapolnimo vrzel na tem področju. Recikliranje, ki ga bosta izvajala OMV in ALBA Recycling, bo ta mešani plastični odpadek, ki se danes sežiga, spremenilo v pomemben vir za proizvodnjo dovolj reciklažnega materiala, kar bo omogočilo trajnostno proizvodnjo blaga in embalaže.«

 

Družba OMV je bila med prvimi, ki so pred več kot desetletjem razvili tehnologijo za kemično recikliranje rabljene plastike. Pilotni obrat ReOil® deluje v rafineriji Schwechat v Avstriji od leta 2018 in lahko v eni uri 100 kilogramov rabljene plastike spremeni v 100 litrov sintetične surovine. Pilotni obrat je zabeležil že 14.500 delovnih ur, kar omogoča izboljšanje postopka termičnega krekinga in podpira nadaljnjo širitev tehnologije ReOil®. Družba OMV je sprejela končno odločitev o naložbi v povečan predstavitveni obrat z zmogljivostjo 16.000 ton letno, ki naj bi začel delovati leta 2023. Cilj družbe OMV je vzpostavitev komercialno izvedljivega obrata industrijskega obsega do leta 2026.

 

O družbi OMV

 

OMV proizvaja in trži nafto in plin ter kemične izdelke in rešitve na odgovoren način in razvija inovativne rešitve za krožno gospodarstvo. Družba OMV je s prihodki od prodaje v skupini v višini 36 milijard evrov in delovno silo s približno 22.400 zaposlenimi v letu 2021 ena največjih avstrijskih družb, ki kotirajo na borzi. Pri raziskovanju in proizvodnji ima družba OMV močno bazo v srednji in vzhodni Evropi ter uravnotežen mednarodni portfelj z Bližnjim vzhodom in Afriko, Severnim morjem, Rusijo in azijsko-pacifiškimi državami kot temeljnimi regijami. Povprečna proizvodnja je leta 2021 znašala 486.000 sodčkov na dan s poudarkom na zemeljskem plinu. Na področju rafinerij in trženja družba OMV upravlja tri rafinerije v Evropi in ima v lasti 15-odstotni delež v rafinerijah ADNOC in ADNOC Global Trading s skupno zmogljivostjo predelave okoli 500.000 sodčkov na dan. Poleg tega družba OMV upravlja približno 2100 bencinskih črpalk v desetih evropskih državah ter upravlja objekte za skladiščenje plina v Avstriji in Nemčiji. V letu 2021 je celoten obseg prodaje zemeljskega plina znašal 196 TWh. Prek svoje hčerinske družbe Borealis je OMV na področju kemikalij in materialov eden vodilnih svetovnih ponudnikov naprednih in krožnih rešitev za poliolefin ter vodilni na evropskem trgu osnovnih kemikalij, gnojil in mehanskega recikliranja plastike. Družba ponuja storitve in izdelke strankam po vsem svetu prek Borealisa in njegovih dveh pomembnih skupnih projektov: Borouge (z ADNOC, s sedežem v ZAE in Singapurju) in Baystar™ (s TotalEnergies, s sedežem v ZDA). Trajnost je sestavni del korporativne strategije družbe OMV. OMV podpira prehod na nizkoogljično gospodarstvo in je določil merljive cilje za zmanjšanje intenzivnosti ogljika ter uvedbo novih energetskih in petrokemičnih rešitev.

 

Družba ALBA Recycling GmbH

 

ALBA Recycling GmbH, vodilno podjetje v Evropi za recikliranje plastike in del Interseroha, razvija, gradi in upravlja obrate za recikliranje rabljene embalaže. To so edinstveni obrati za sortiranje embalaže iz zbirke rumenih vrečk ali posod za recikliranje na različnih lokacijah v Nemčiji. Obrati veljajo za najsodobnejše in najnaprednejše v Evropi z najvišjimi stopnjami recikliranja. Poleg sortiranja je družba ALBA vodilna na področju mehanskega recikliranja in predelave. ALBA Recycling GmbH upravlja obrat za recikliranje plastike v Eisenhüttenstadtu, kjer iz sortirane plastike izdelujejo naši inovativni in nagrajeni surovini recythen® in procyclen®. Družba ALBA reciklira več kot 40.000 ton polietilena in polipropilena ter uporablja znanje iz lastnega laboratorija za raziskave in razvoj družbe ALBA v Mariboru v Sloveniji. Izdelki iz Eisenhüttenstadta se uporabljajo za več namenov, vključno z oblikovalskimi izdelki.


Plastics recycling awards

Interseroh prejel evropsko nagrado na področju recikliranja plastike

V podjetju Interseroh smo zavezani k nenehnim inovacijam v tehnologiji in strokovnemu razvoju svojih kadrov. Naš strokovni in transparentni postopek recikliranih virov in sistema ravnanja z odpadno embalažo potrjuje tudi strokovna javnost. Že drugo leto zapored smo tako na ravni skupine prejeli prestižno evropsko nagrado Plastic recycling Award Europe 2020, ki jo podeljuje strokovno evropsko združenje »Crain Communications and Plastics Recyclers Europe (PRE).

 

Odličnost našega dela potrjuje stroka: nagrade v dveh kategorijah

Nagrajeni smo bili v dveh kategorijah, in sicer Izdelki leta za gospodinjstvo ter prosti čas ter Inovacija leta za reciklirne stroje. Nagrajeni izdelki so bili narejeni iz reciklirane plastike s pomočjo Interserohovega procesa Recycled Resource.

Podelitev nagrad je bila v med 9. in 11. decembrom lani na srečanju Plastics Recyclers Europe (PRE), kjer je strokovna komisija preučila najnovejše dosežke s področja recikliranja plastike, praktičnih rešitev za krožno in trajnostno uporabo plastike, ravnanja s plastičnimi odpadki in boljšega dizajna za recikliranje. V sklopu podelitve je udeležence pozdravil tudi evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo pri Evropski komisiji Virginijus Sinkevičius.

 

Med nagrajenimi izdelki tudi stol FALK

Med nagrajenimi izdelki leta 2020 je tudi prvi dizajnerski stol na svetu, narejen iz reciklirane plastike: stol FALK. Razvili smo ga v sodelovanju z oblikovalci v danskem pohištvenem studiu HOUE. Reciklirano plastiko, uporabljeno za izdelavo stola smo pridobili s pomočjo Interserohovega procesa Recycled Resource. Izdelani stol se lahko pohvali tako s privlačnim videzom kot tudi s primerom uporabne vrednost reciklirane plastike. Po zaključeni življenjski dobi stol lahko razstavimo na posamezne dele in recikliramo. FALK predstavlja vodilni projekt zaprtih zank v gospodarstvu in zaščite okolja.

 

Natančno in trajnostno izpolnimo želje naših strank

Nagrada je bila podeljena tudi za kaskadni sistem za ekstrudiranje COREMA®, ki ga je Interseroh razvil s proizvajalcem tehnologije EREMA. COREMA® v samo enem koraku obdelave omogoča izdelavo prilagojenih reciklažnih zmesi za izjemno visokokakovostne aplikacije.

 

Stol Falk

Interzero Gimnazija Vič

Gimnazija Vič in Interseroh sklepata partnerstvo za večjo okoljsko ozaveščenost

Ljubljana, 22. oktober 2019 – Dijaki Gimnazije Vič so se v letošnjem šolskem letu lotili dveh zelo zahtevnih okoljskih projektov, s katerima želijo soustvarjati rešitve na področju odgovornega ravnanja z odpadno embalažo. V sodelovanju z družbo za ravnanje z odpadno embalažo Interseroh bodo izdelali mobilno aplikacijo za večjo ozaveščenost prebivalstva glede pravilnega ločevanja odpadne embalaže in ostalih gospodinjskih odpadkov ter poiskali primerno tehnično in oblikovno rešitev za plastenko iz enotnih materialov, ki upošteva nove smernice uporabe plastike kot embalažnega materiala na ravni Evropske unije. Ob pričetku izvajanja projektov sta Gimnazija Vič in družba Interseroh podpisali zavezo o sodelovanju.

 

Dijaki Gimnazije Vič: Nočemo biti zgolj pasivni opazovalci dogajanja na področju okolja

Glas okoljsko ozaveščenih mladih v zadnjem času vedno bolj odmeva po domačem in mednarodnem prizorišču. Mladi opozarjajo, da stanje, v kakršnem smo se znašli, že nekaj časa prižiga vse rdeče alarme, zato so se na Gimnaziji Vič odločili, da zasnujejo projekt, ki bo pomembno doprinesel k večji okoljski odgovornosti tako prebivalcev kot tudi proizvajalcev, hkrati pa bodo z delom na projektu dijaki pridobili nova znanja in kompetence, ki jim bodo koristili na njihovi poti. »Svoje dijake poskušamo čimbolj pripraviti za nadaljnji študij in življenje. Zato smo v drugem letniku že pred leti vpeljali projektno delo, kjer dijaki iščejo izzive, rešujejo avtentične naloge in pri tem povezujejo znanje različnih predmetov. V tem procesu je ključno sodelovanje gospodarstva, pa tudi fakultet in inštitutov, saj na šoli nimamo niti določenih znanj niti sredstev za reševanje tovrstnih problemov. Skozi sodelovanje pa dijaki odkrivajo tudi svoje poklicne interese,« je pojasnila mag. Alenka Krapež, ravnateljica Gimnazije Vič.

Dijaki izdelujejo aplikacijo za pravilno ločevanje odpadne embalaže in plastenko iz enotnih materialov

»S sošolci smo se odločili, da ne želimo biti zgolj pasivni opazovalci dogajanja na področju okolja, temveč želimo prispevati svoj delež, zato smo se lotili dveh projektov, ki se jih ni še nihče v Sloveniji,« je dejal Peter Pongrac, dijak Gimnazije Vič, ki sodeluje v ekipi za izdelavo aplikacije za ustrezno ločevanje odpadne embalaže, ki bo uporabniku pomagala pri pravilni odločitvi, kaj določen odpadek je in kam sodi. Aplikacija, ki bo enostavna in prijazna uporabniku, se bo lahko uporabljala na več načinov, poudarek pa bo na embalaži in drugih gospodinjskih odpadkih. V nadaljevanju načrtujejo tudi nadgradnjo, in sicer želijo uporabnike povezati s trgovci ter s tem vzpostaviti vzajemno sodelovanje in pozitivne vzpodbude za proizvajalce oziroma embalerje k uporabi bolj praktičnih in enotnih embalažnih materialov. Dijaki napovedujejo tudi povezovanje s komunalnimi podjetji.

»Z dobro bazo podatkov v ozadju in uporabo aplikacije v gospodinjstvu se bo izboljšala vsebina marsikatere rumene vreče ali zabojnika, s tem želimo tako prebivalce kot tudi proizvajalce spomniti, da živimo v dobi krožnega gospodarstva, ko se ˝sprašujemo˝ tudi o vrsti materialov, obremenitvi okolja, prekomernemu potrošništvu,« je ob podpisu zaveze pojasnila mag. Darja Figelj, direktorica podjetja Interseroh, družbe, ki bo strokovno bdelo nad projektom in opolnomočilo dijake z vsemi potrebnimi okoljskimi informacijami in znanji.

Dijaki pa iščejo tudi rešitev za plastenko iz enotnih materialov, saj želijo zasnovati čim bolj enotno plastenko, ki bo hkrati tudi zanimiva, privlačna in kupcem pravilno predstavljena. Smernice Evropske Unije glede uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo za nekatere izdelke celo prepovedujejo dajanje na trg, za plastenke pa predvidevajo uporabo čim bolj enotnega materiala. Na primeru plastenk iz PET-a bo moralo biti do leta 2025 za vsako plastenko uporabljenega 25 odstotkov recikliranega PET materiala. »Na primeru plastenk to pomeni, da bodo v prihodnje morali biti pokrovčki iz čim bolj enakega materiala kot sama plastenka, hkrati pa bodo morali biti pritrjeni na plastenko. Da nam bo uspelo najti rešitev, moramo zelo natančno proučiti materiale in ugotoviti, kateri najbolj ustreza potrebam, hkrati pa bo velik izziv najti tudi primerno oblikovno rešitev,« je pojasnila Uma Jordan Ferbežar, dijakinja Gimnazije Vič.

Evropska unija napoveduje okoljske ukrepe

Podatki kažejo, da v Evropski uniji vsako leto proizvedemo 58 milijonov ton plastike. Zgolj 40 odstotkov te plastike se reciklira, velik delež ostanka pa pristane v naravi. Nekatere statistike kažejo, da bi bilo leta 2050 lahko v morju več plastike kot rib.

Evropska unija že napoveduje paket ukrepov v tej smeri, med drugim bo morala biti do leta 2030 vsa plastična embalaža primerna za reciklažo ali ponovno uporabo, države članice bodo morale reciklirati več kot 50 odstotkov odpadne embalaže, hkrati pa bo treba zagotoviti učinkovitejši sistem ločevanja odpadkov. »Angažma mladih na okoljskem področju je še kako pomemben, zato je tudi pobudam, ki prihajajo od njih, treba prisluhniti in jih podpreti. Pobuda dijakov Gimnazije Vič je ena od takšnih in zelo nas veseli, da smo del te zgodbe,« je še dodala Figljeva.


Interzero kongres 0 odpadki

Na Interserohovem kongresu 0 odpadki 2.0 o izzivih in priložnostih na področju ravnanja z odpadnimi surovinami

Družba za ravnanje z odpadno embalažo, Interseroh, je preko sto udeležencem kongresa 0 odpadki 2.0 predstavila sodobne sisteme, pristope in orodja za ravnanje z odpadno embalažo in zelenim odpadom v podjetjih, dotaknili pa so se tudi novih zakonodajnih obveznosti na področju odpadne embalaže in odpadne električne ter elektronske opreme. Strokovna predavanja so spremljale predstavitve dobrih praks v uspešnih slovenskih gospodarskih družbah ter učinkovitih orodij, ki so v pomoč pri optimizaciji ravnanja z odpadki.

 

Po podatkih združenja Plastics Europe smo v letu 2015 v Evropski Uniji proizvedli okoli 48 milijonov ton novih plastičnih materialov. »Približno 60 odstotkov oziroma 26 milijonov ton teh materialov postane v manj kot letu dni odpadek in s temi odpadki je treba ustrezno ravnati. Izjemno učinkovit postopek pri ravnanju s plastičnimi odpadki je Recycled-Resource, ki temelji na dolgoletnem raziskovalnem delu mednarodne skupine Alba, kamor sodi tudi hčerinsko podjetje Interseroh. Značilnost postopka Recycled-Resource je tako imenovani »up- cycling« proces, ki odpadni plastiki zagotavlja novo življenje, saj omogoča, da se iz nepovratne odpadne plastične embalaže proizvedejo visoko kakovostni reciklirani plastični materiali, ki imajo primerljive ali boljše tehnične lastnosti kot materiali iz primarnih virov,« je pojasnila dr. Manica Ulčnik-Krump, vodja poslovne enote Recycled- Resource Interseroh Dienstleistungs GmbH ter direktorica Interseroh Plastics R&D d.o.o., v okviru katerega deluje Interserohov kompetenčni center za recikliranje plastičnih materialov.

Proces Recycled-Resource temelji na pametni ponovni uporabi odpadnih plastičnih materialov in dosega rast vrednosti materiala v vsakem njegovem nadaljnjem življenjskem ciklu, česar z običajnimi postopki recikliranja ni mogoče doseči.

Zakonodajne spremembe prinašajo nove obveznosti

Julija 2017 je v veljavo stopila sprememba Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Na kongresu sta bili zato predstavljeni dve ključni spremembi, pomembni za gospodarske družbe. Po novem se morajo v evidenco na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) vpisati in voditi lastne evidence vsi embalerji, pridobitelji blaga in embalaže, torej vse pravne osebe, ki dajejo embalažo v promet. Izjema so podjetja, ki plačujejo okoljsko dajatev za odpadno embalažo. V novi uredbi je poudarek tudi na plastičnih vrečkah, ki distributerje zavezuje k vodenju evidence o številu zelo lahkih plastičnih vrečk.

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi, ki je bila sprejeta leta 2015 in prav tako spremenjena v juliju 2017, opredeljuje, da morajo proizvajalci električne in elektronske opreme (EEO) spremeniti seznam razredov s 1. januarjem 2018, kar v praksi pomeni, da morajo takrat tudi pričeti z vodenjem evidenc. Vsaka sprememba zakonodaje pa prinese nove obveznosti, pa tudi nove kazni v primeru, da inšpekcijski nadzor pokaže na nepravilnosti. Na kongresu so se udeleženci seznanili s potekom inšpekcijskega nadzora, z ukrepanjem in sankcioniranjem inšpektorja ter s priporočili za aktivno sodelovanje. »S poznavanjem posameznih postopkov dosežemo, da inšpekcijski nadzor ni stresen in da nima posledic,« je dejala Polonca Poljanec Perič, direktorica podjetja Environ, ki je vrsto let delovala kot inšpektorica za okolje.

Dobre prakse ravnanja z odpadki v slovenskih gospodarskih družbah

V Tušu kot družbeno in okoljsko odgovorno podjetje na področju ravnanja z odpadki sodeluje z družbo Interseroh. »Danes smo izjemno ponosni na kar 70-odstotno zmanjšanje števila odvozov odpadkov v primerjavi s preteklimi leti. Odpadnemu materialu, ki ga po novem učinkovito sortiramo in stisnemo, smo za kar 30 odstotkov povečali vrednost, posledično pa je le 40 odstotkov našega osrednjega skladišča zapolnjenega z embalažo. V sodelovanju s podjetjem Interseroh nameravamo še izboljšati sortiranje odpadne embalaže in dodatno zmanjšati količine materialov, ki jih ni mogoče reciklirati, torej poskrbeti za še bolj učinkovito in kakovostno zmanjševanje količine odpadkov,« je dejal Matej Denovnik iz Tuša.

V družbi BTC so na področju trajnostne strategije leta 2012 zasnovali projekt Misija: Zeleno, ki danes predstavlja poslovni steber in poslovno enoto družbe, ki uresničuje številne projekte in aktivnosti znotraj 7 misij: energetska učinkovitost, varčno z vodo, odpadki za surovine, zeleni promet, varnost za vse, družbeno odgovornost ter inovativnost. Na področju ravnanja z odpadki zasledujejo temeljni cilj povečevanja deleža sekundarnih surovin v celotnih odpadkih. V družbi BTC so v letu 2016 skupaj s poslovnimi partnerji zbrali 3.831 ton različnih odpadkov, kar pomeni, da vsak mesec zberejo približno 320 ton odpadkov. Odpadke na ekoloških postajah ločujejo na 28 frakcij (18 frakcij sekundarnih surovin), delež ločenih odpadkov na izvoru pa je v letu 2016 znašal 63%. »Z uresničevanjem strategije trajnostnega razvoja, ki združuje projekte in aktivnosti s področja okoljske in družbene odgovornosti, postaja družba BTC pomembno gonilo zelene preobrazbe družbe«, je dejal Miha Mermal, direktor poslovne enote Misija: Zeleno iz BTC.


DM tek za ženske Interzero

Na 10. dm teku za ženske smo v predelavo oddali 95% nastalih odpadkov

Letos je v soboto, 30. maja 2015, potekal že 10. dm tek za ženske. K zadovoljstvu z organizacijo in izvedbo dogodka je prispevala tudi družba Interseroh, ki je zagotovila celostno ravnanje z vsemi odpadki. Z inovativno storitvijo »Vrni embalažo v reciklažo«  smo ponovno poskrbeli za ločeno zbiranje odpadne embalaže, stekla, papirja in kartona ter bioloških odpadkov. Če so za tekačice pomembni doseženi rezultati na progi, pa so za ohranjanje okolja ključni podatki o tem, koliko količin smo ločeno zbrali na prireditvi. In sicer:

  • 1.480 kg odpadne embalaže,
  • 660 kg papirne in kartonske embalaže,
  • 5 kg steklene embalaže,
  • 203 kg bioloških odpadkov ter
  • 70 kg plastičnih pokrovčkov, ki smo jih predali v humanitarni namen društvu Vesele nogice.

Skupna količina ločeno zbranih odpadkov je znašala kar 2.538 kg, kar predstavlja 95% vseh odpadkov, ki so nastali na prireditvi.
Interserohova ekipa je skrbela za čisto prizorišča prireditve med dogodkom in po njem ter ves čas spodbujala obiskovalce prireditve k ustreznemu ločevanju odpadkov. Odzivi so bili odlični in skupaj smo ponovno dokazali, da množični dogodki potrebujejo profesionalno podporo tudi na področju skrbi za okolje. Znamo in zmoremo izpeljati dogodek tako, da ob športnem duhu mislimo tudi na naravo in jo varujemo.